0 (800) 21 00 65 help@msl.ua
00:00
МСЛ
00:00
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ТОВ «М.С.Л.»
від 20.04.2023 № 20
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ
для участі у державних лотереях, що проводяться оператором державних лотерей
ТОВ «М.С.Л.» з використанням мережі Інтернет

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування сайтом для участі у державних лотереях, що проводяться оператором державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» з використанням мережі Інтернет, (далі – Правила) регламентують питання щодо порядку реєстрації на сайті www.msl.ua повнолітніх фізичних осіб, які мають намір брати участь у державних лотереях, які проводяться ТОВ «М.С.Л.» (далі – державні лотереї), порядку участі повнолітніх фізичних осіб у державних лотереях через сайт, порядку ідентифікації та верифікації їх особи, а також регламентують інші питання, які пов’язані із використанням такими фізичними особами сайту для участі в державних лотереях.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

Користувач – фізична особа, що досягла 18 років та зареєструвалась на Сайті.

Лотерея – державна лотерея, яка проводиться або проводитиметься Оператором.

Обліковий запис користувача (Особистий кабінет учасника державних лотерей) – зареєстрована на сайті за ініціативи Користувача веб-сторінка, на якій відображається інформація про Користувача, зокрема, особисті дані Користувача, інформація щодо Особистого рахунку Користувача, здійснених Користувачем ставок у державні лотереї Оператора, оплачених (придбаних) Користувачем білетів державних лотерей, а також яка дозволяє Користувачу приймати участь у державних лотереях Оператора (у тому числі здійснювати ставки у державні лотереї, проводити розіграші електронних білетів державних миттєвих лотерей, тощо).

Оператор – Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (код ЄДРПОУ 30109292, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 50-А), що має статус оператора державних лотерей та має право проводити державні лотереї в Україні.

Особистий рахунок (ігровий баланс) – зведений показник субрахунків, що використовуються для інформування Користувача про суму коштів, на яку він може здійснити ставки у державні лотереї Оператора або яку він може отримати (вивести) від Оператора (від Розповсюджувача, що діє від імені Оператора).

Поповнення субрахунку «Власні кошти» - вчинення Користувачем дій, що полягають у сплаті Користувачем на користь Розповсюджувача грошових коштів, виражених в національній валюті України, для участі Користувача в державних лотереях, які проводяться Оператором на Сайті.

Реєстрація – процедура створення за ініціативи повнолітньої фізичної особи в інформаційній системі Оператора облікового запису Користувача, який дозволяє отримати такій фізичній особі як Користувачу доступ до Облікового запису користувача (Особистого кабінету учасника державних лотерей).

Розповсюджувач Товариство з обмеженою відповідальністю «СКЕД СОФТ» (код ЄДРПОУ 40508643, місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, 36, оф. 310), що має статус розповсюджувача державних лотерей, які проводяться Оператором, та має право здійснювати від імені Оператора розповсюдження державних лотерей на Сайті (посвідчення розповсюджувача державної лотереї від 31 березня 2023 року № МСЛд 23-000014).

Сайт – сукупність апаратних і програмних засобів Оператора, що використовується, зокрема, для прийняття ставок у державні лотереї за допомогою мережі Інтернет та надання Користувачам інформації щодо умов проведення державних лотерей, їх призів та результатів розіграшів державних лотерей. Офіційний сайт Оператора в мережі Інтернет: www.msl.ua. Для цілей цих Правил до Сайту також відноситься мобільний застосунок (додаток) MSLmobapp.

Сервіси – засоби, доступні на Сайті, за допомогою яких Користувач може отримати інформацію щодо маркетингових та інших рекламних заходів, які проводяться чи проводитимуться Оператором, а також прийняти участь у державних лотереях Оператора, отримати інформацію щодо результатів його участі в державній лотереї (результат розігрування білета державної лотереї, тощо), тощо.

Ставка – плата Користувача за одноразову участь у розіграші державної лотереї чи її окремого тиражу.

Субрахунок «Виграні кошти» – показник, що використовується для інформування Користувача про суму коштів, яку він може отримати як виграні кошти на його банківський рахунок (в інший спосіб, визначений цими Правилами, умовами проведення відповідної державної лотереї та узгоджений між Оператором/Розповсюджувачем та Користувачем) або спрямувати на здійснення ставки/ставок у державні лотереї Оператора.

Субрахунок «Власні кошти» – показник, що використовується для інформування Користувача про суму коштів, яку він може використати на здійснення ставки/ставок у обрану ним державну лотерею/лотереї. Показник субрахунку «Власні кошти» не враховує показника субрахунку «Виграні кошти» та показника субрахунку «Бонуси».

Умови проведення державної лотереї – локальний акт Оператора, що визначає правила гри і порядок проведення державної лотереї, затверджується Оператором відповідно до законодавства. Умови проведення державних лотерей, у тому числі державних лотерей, які проводяться через мережу Інтернет, а також змін та доповнення до них (у разі затвердження) оприлюднюються на Сайті.

Інші терміни у цих Правилах вживаються у значенні, що передбачені Законом України «Про державні лотереї в Україні», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими нормативно-правовими актами України, а також у значенні, що є загальноприйнятим у лотерейній сфері.

1.3. Повнолітні фізичні особи, які відповідають передбаченим цими Правилами вимогам, на Сайті можуть взяти участь виключно у державних лотереях, які проводяться Оператором через мережу Інтернет.

1.4. Розповсюдження державних лотерей, які проводяться Оператором через мережу Інтернет (через Сайт), здійснюється розповсюджувачем – Товариствомз обмеженою відповідальністю «СКЕД СОФТ» (код ЄДРПОУ 40508643).

Оператор залишає за собою право змінювати особу, яка здійснює розповсюдження державних лотерей через Сайт.

1.5. Всі лотереї, які проводяться Оператором та розповсюджуються через Сайт, є державними лотереями. Державні лотереї, які проводяться Оператором (у тому числі через Сайт) не є азартними іграми відповідно до частини п’ятої статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

1.6. Оператор самостійно визначає державні лотереї, які проводяться або розповсюджуються через Сайт. У будь-якому разі, всі державні лотереї проводяться (у тому числі розповсюджуються) Оператором відповідно до чинного законодавства України та умов проведення відповідної державної лотереї. Умови проведення державної лотереї затверджуються Оператором щодо кожної державної лотереї, яка ним проводиться.

З умовами проведення державних лотерей, які проводяться Оператором через мережу Інтернет (на Сайті), Користувач або фізична особа, яка має намір зареєструватися на Сайті, може ознайомитися за вказаними посиланнями:

Умовами проведення державної числової тиражної лотереї «Мегалот»;

Умовами проведення державної грошової лотереї «Лото-Забава»;

Умовами проведення державної тиражної лотереї «Переможна 4»;

Умовами проведення державної тиражної лотереї «Каре»;

Умовами проведення державної грошової миттєвої лотереї «Благодійна лотерея ДАР»;

Умовами проведення державної грошової миттєвої лотереї «Товстий гаманець» (з шістнадцятої по тридцять пяту серії);

Умовами проведення державної грошової миттєвої лотереї «Морський бій» (з одинадцятої по двадцяту серії);

Умовами проведення державної грошової миттєвої лотереї «Щасливі числа» (для одинадцятої – двадцять пятої серій);

Умовами проведення державної грошової миттєвої лотереї «Чарівна пара» (з одинадцятої по пятнадцяту серії);

Умовами проведення державної грошової миттєвої лотереї «Полювання за скарбами» (з першої  по пяту серії);

Умовами проведення державної грошової миттєвої лотереї «Лас-Вегас» (з першої по пяту серії);

Умовами проведення державної грошової Інтернет – лотереї «Вдала втеча»;

Умовами проведення державної тиражної лотереї тото «СПОРТПРОГНОЗ 100+»;

Умовами проведення державної тиражної лотереї тото «СПОРТПРОГНОЗ»;

Умовами проведення державної тиражної грошової лотереї «Віртуальна ліга»;

Умовами проведення державної грошової лотереї «Сапер»;

Умовами проведення державної грошової лотереї «Вежа»;

Умовами проведення державної грошової лотереї «Смайл»;

Умовами проведення державної грошової лотереї «Креш»;

Умовами проведення державної грошової лотереї «Скарби долі»;

Умовами проведення державної грошової лотереї «Ух ти! Бухта».


Користувач несе повну відповідальність за ознайомлення ним з цими Правилами, а також із умовами проведення державної лотереї, у розіграші якої він бере участь, у тому числі із усіма наступними змінами, що вносяться Оператором до цих Правил та до умов проведення державної лотереї.

1.7. Користувачами Сайту можуть бути виключно фізичні особи, які досягли 18 років, та є громадянами України (окрім громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України).

Фізична особа, яка відповідно до цих Правил, не може бути Користувачем, не має права на користування сервісами Сайту.

1.8. Права інтелектуальної власності на комп’ютерні програми і інші об’єкти інтелектуальної власності належать Оператору.

2. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

2.1. Реєстрація на сайті є добровільною та надає можливість фізичній особі, користуватися сервісами Сайту, у тому числі брати участь у державних лотереях на Сайті.

Фізична особа, яка має намір користуватися сервісами Сайту та/або брати участь у державних лотереях через Сайт, та відповідає вимогам, передбаченим пунктом 1.7 цих Правил, повинна на Сайті:

а) ознайомитися з цими Правилами, публічним договором приєднання для участі в державних лотереях, які проводяться Оператором, Політикою конфіденційності та AML-політикою, а також погодитися із зазначеними документами (надати згоду на їх виконання та дотримання шляхом проставлення відмітки у відповідних полях реєстраційної форми);

б) ознайомитися із згодою на обробку персональних даних та надати згоду на обробку своїх персональних даних шляхом проставлення відмітки у відповідному полі реєстраційної форми;

в) заповнити необхідні інформаційні поля реєстраційної форми та зареєструвати відповідну реєстраційну форму в інформаційній системі Оператора.

2.2. При заповненні інформаційних полів реєстраційної форми фізична особа, передбачена пунктом 2.1 цих Правил, повинна обрати для себе обсяг інформації, який вона надаватиме про себе під час реєстрації на Сайті: спрощена реєстрація чи повна реєстрація.

2.3. Порядок проходження спрощеної процедури реєстрації на Сайті

2.3.1. Спрощена процедура реєстрації на Сайті складається з таких етапів:

а) заповнення та направлення фізичною особою, яка реєструється на Сайті, реєстраційної форми, в якій така фізична особа повинна:

- зазначити інформацію щодо номеру свого мобільного телефону або адреси своєї електронної пошти;

- погодитися/підтвердити згоду із документами Оператора, зазначеними в підпунктах «а» та «б» пункту 2.1. цих Правил, а також надати згоду на обробку своїх персональних даних.

б) проходження фізичною особою, яка реєструється на Сайті, авторизації шляхом введення такою особою у відповідні поля на Сайті одноразового пароля (комбінації), що був відправлений SMS-повідомленням на номер телефону, зазначений фізичною особою в реєстраційній формі, або на адресу електронної пошти, зазначеної фізичною особою в реєстраційній формі.

в) створення неперсоніфікованого Облікового запису Користувача.

2.3.2. Фізичні особи, які зареєструвалися на Сайті у спрощеному порядку, мають право використовувати виключно ті сервіси Сайту, які передбачені у підпунктах «в» - «е» пункту 3.1 цих Правил.

Фізичні особи, які зареєструвалися на Сайті у спрощеному порядку, не мають права і технічної можливості приймати участь у державних лотереях на Сайті (у тому числі здійснювати поповнення субрахунку «Власні кошти»). Обираючи спрощений порядок реєстрації на Сайті, фізична особа, яка в такому порядку реєструється на Сайті, погоджується з тим, що вона користуватиметься таким обмеженим переліком сервісів Сайту.

2.3.3. Фізичні особи, які зареєструвалися на Сайті у спрощеному порядку, мають право в будь-який час пройти повну реєстрацію на Сайті.

2.4. Порядок проходження повної реєстрації на Сайті

2.4.1. Процедура повної реєстрації на Сайті складається з:

- заповнення та направлення фізичною особою, що реєструється, реєстраційної форми на сервер інформаційної системи Оператора;

- автоматичне створення неактивованого персоналізованого Облікового запису Користувача;

- активація Користувачем персоніфікованого Облікового запису Користувача.

2.4.2. Для проходження повної реєстрації на Сайті фізична особа, яка відповідає вимогам, передбаченим пунктом 2.1 цих Правил, повинна:

а) ознайомитися та погодитися із документами Оператора, зазначеними в підпунктах «а» та «б» пункту 2.1 цих Правил, а також надати згоду на обробку своїх персональних даних;

б) в реєстраційній формі на Сайті (шляхом заповнення відповідних інформаційних полів цієї форми) зазначити інформацію щодо:

- власного прізвища, імені та (за наявності) по-батькові;

- власної дати народження;

- реєстраційного номеру облікової картки платника податків (окрім випадку, коли фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті чи відповідний запис в електронному безконтактному носії);

- номеру свого мобільного телефону та/або адреси своєї електронної пошти;

- обраного логіну Користувача. Логін Користувача повинен бути унікальним в межах інформаційної системи Оператора. Унікальність логіну перевіряється системою автоматично під час реєстрації. Логін Користувача повинен бути від 6 до 15 символів. Логін Користувача може складатись виключно із символів: a-z, A-Z, 0-9, _, -, #, @.

- обраного пароля. Пароль повинен містити від 8 до 15 символів і складатись з літер латинського алфавіту, цифр та спеціальних символів.

Фізична особа, яка реєструється на Сайті, повинна підтвердити обраний нею пароль шляхом повторного його введення у відповідному полі реєстраційної форми.

в) направити належним чином заповнену реєстраційну форму (із проставленими відмітками щодо надання згоди/погодження із документами, передбаченими підпунктами «а» та «б» пункту 2.1. цих Правил, а також з наданням згоди на обробку персональних даних) на реєстрацію її в інформаційній системі Оператора.

Заповнюючи форму реєстрації фізична особа проставляє відмітки (позначки) напроти відповідних пунктів стосовно ознайомлення нею із умовами політики конфіденційності, AML-політики, публічним договором приєднання, цими Правилами, згодою про обробку персональних даних. Ознайомлення та погодження (згода) фізичною особою, яка має намір зареєструватися на Сайті, із зазначеними документами є обов’язковою умовою для реєстрації на Сайті.

Після коректного заповнення фізичною особою всіх полів і проставлення всіх позначок (відміток) у реєстраційній формі фізична особа натискає клавішу «Зареєструватися» під реєстраційною формою, чим направляє цю форму для подальшої обробки на сервер інформаційної системи Оператора.

2.4.3. Фізична особа, яка реєструється на Сайті, повинна коректно і в повному обсязі заповнити всі обов’язкові поля форми реєстрації на Сайті, яка визначена Оператором. Зазначена в реєстраційній формі інформація про фізичну особу, яка реєструється на Сайті, повинна бути достовірною та точною.

Перед відправленням заповненої реєстраційної форми на її реєстрацію в інформаційній системі Оператора, фізична особа, яка здійснює реєстрацію на Сайті, повинна перевірити внесені щодо себе відомості на їх коректність, у тому числі на відсутність будь-яких помилок та опечаток.

Прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові повинні зазначатися фізичною особою відповідно до паспорта громадянина України, виданого на її ім’я, а також латинською транскрипцією.

Всі ризики, що пов’язані із включенням фізичною особою, яка реєструється на Сайті, до реєстраційної форми неповної та/або недостовірної, та/або неточної інформації щодо себе, покладаються на таку фізичну особу.

2.4.4. Забороняється реєструвати Обліковий запис Користувача на ім’я третьої особи, тобто на ім’я іншої особи, ніж особа, яка реєструється на Сайті.

2.4.5. Після направлення фізичною особою належним чином заповненої реєстраційної форми, на сервері інформаційної системи Оператора виконується автоматична перевірка даних, наданих такою особою у формі реєстрації, на відповідність всім формальним вимогам, що висуваються.

У разі, якщо під час автоматичної перевірки наданих фізичною особою відомостей буде виявлено, що фізична особа молодше 18 років, то Оператор відмовляє такій особі в реєстрації її Облікового запису користувача.

В разі якщо перевірка пройшла успішно, створюється неактивований Обліковий запис користувача. При цьому, на адресу електронної пошти фізичної особи, що вказана нею в реєстраційній формі, надсилається лист з унікальним гіперпосиланням для активації Облікового запису користувача. Для активації Облікового запису користувача, фізична особа повинна перейти за гіперпосиланням, яке вказане в листі, чим підтвердити достовірність адреси своєї електронної пошти.

У разі, якщо фізичною особою під час реєстрації на Сайті не зазначено адреси електронної пошти, авторизація Облікового запису користувача здійснюється шляхом введення такою особою у відповідні поля на Сайті одноразового пароля (комбінації), що був відправлений SMS‑повідомленням на номер телефону, зазначений фізичною особою в реєстраційній формі, або шляхом підтвердження під час телефонування Оператором фізичній особі на номер мобільного телефону, зазначений останньою під час реєстрації на Сайті.

2.4.6. Після завершення процедури реєстрації фізичної особи на Сайті (повної реєстрації), така фізична особа отримує право на використання всіх сервісів Сайту, у тому числі приймати участь в державних лотереях Оператора на Сайті.

2.5. З моменту завершення процедури реєстрації фізичної особи на Сайті, така фізична особа набуває статусу Користувача.

2.6. Оператор залишає за собою право відмовити фізичній особі у реєстрації Облікового запису користувача.

2.7. Користувач може мати лише один Обліковий запис користувача. Якщо Користувач зареєстрував більше одного Облікового запису користувача, Оператор має право заблокувати їх у порядку, передбаченому цими Правилами.

2.8. У разі, якщо Користувач виявив, що він має більше одного Облікового запису користувача під різними логінами, то він зобов’язаний негайно повідомити про це Оператора. В такому випадку при підтвердженні Користувачем належності йому більше одного Облікового запису користувача й відсутності його вини щодо створення більше одного Облікового запису Користувача, Оператор заблокує Облікові записи користувача, окрім одного, на вибір Користувача. При цьому, Оператор не повертає Користувачу суму коштів, що відповідає Особистому рахунку Користувача в обліковому записі (облікових записах), що блокується(‑ються).

2.9. Користувач зобов’язаний підтримувати надані ним Оператору дані під час реєстрації та/або під час належної перевірки особи Користувача в актуальному стані та протягом трьох днів з дня настання відповідних змін актуалізувати свої дані, що були зазначені в реєстраційній формі під час реєстрації на Сайті.

Користувач не має право змінювати раніше надану Оператору інформацію щодо себе в частині персональних даних Користувача (зокрема, прізвище або ім’я, або по батькові, або РНОКПП), окрім випадку офіційної зміни Користувачем прізвища та/або імені, а також у випадку виправлення очевидної граматичної помилки у персональних даних Користувача.

2.10. Користувач не має право реєструвати Обліковий запис користувача, якщо він уже має Обліковий запис користувача, у тому числі Обліковий запис користувача, що заблокований Оператором.

3. СЕРВІСИ САЙТУ

3.1. Користувач має право використовувати сервіси з метою:

а) здійснення ставок у державні лотереї Оператора;

б) отримання виграшів у державні лотереї Оператора, а також повернення частини не використаних для участі в державних лотереях Оператора грошових коштів;

в) актуалізації вказаній у реєстраційній формі інформації про Користувача

г) надання додаткових даних необхідних для проведення належної перевірки особи Користувача;

ґ) ознайомлення з умовами проведення державних лотерей, які проводяться Оператором;

д) обміну інформацією між Оператором/Розповсюджувачем та Користувачем, в тому числі з питань участі Користувача у державних лотереях Оператора;

е) отримання Користувачем іншої інформації щодо проведення Оператором державних лотерей.

Використання сервісів іншим способом, ніж передбачений цими Правилами, заборонено.

3.2. Беручи участь у державній лотереї, Користувач усвідомлює та приймає на себе ризики втрати коштів, які використані ним для здійснення ставок у державні лотереї, в наслідок алеаторності правочину щодо участі в державній лотереї.

3.3. Користувач зобов’язаний використовувати Обліковий запис користувача одноособово. Користувач не може використовувати сервіси на користь третіх осіб.

3.4. Користувач зобов’язаний використовувати сервіси Сайту винятково з некомерційною метою - для задоволення особистих потреб.

3.5. Користувач не має права використовувати сервіси під час та/або для вчинення будь-яких шахрайських чи інших неправомірних дій.

3.6. Користувачу не дозволяється передавати/продавати власний Обліковий запис користувача будь-яким третім особам, у тому числі надавати будь-яким третім особам доступ до його Облікового запису користувача, логін та/або пароль до його Облікового запису користувача. Ризики втрати Користувачем логіна та пароля, а також поширення інформації щодо них будь-яким третім особам, покладаються на Користувача.

4. ПОРЯДОК ПОПОВНЕННЯ СУБРАХУНКУ «ВЛАСНІ КОШТИ»

4.1. Обов’язковою умовою для участі Користувача в державних лотереях, що проводяться Оператором, є здійснення Користувачем ставки у державну лотерею у розмірі, передбаченому умовами проведення відповідної державної лотереї. Ставки у державну лотерею здійснюються Користувачами виключно в національній валюті України.

4.2. Для прийняття Користувачем через Сайт участі у державних лотереях, які проводяться Оператором, Користувач повинен сплатити (перерахувати) Оператору/Розповсюджувачу (ТОВ «СКЕД СОФТ», код ЄДРПОУ 40508643) грошові кошти, виражені в національній валюті України, у розмірі (сумі), що самостійно визначена Користувачем, але не менше ніж 20,00 грн. для однієї трансакції.

Оператор може встановлювати обмеження щодо максимальної суми коштів, яка може бути сплачена (перерахована) Користувачем однією трансакцією Оператору/Розповсюджувачу для участі в державних лотереях, які проводяться Оператором. Інформація щодо таких обмежень (у разі її встановлення) оприлюднюється на Сайті.

4.3. У разі сплати Користувачем Оператору/Розповсюджувачу грошових коштів для участі такого Користувача в державних лотереях, які проводяться Оператором, сплачена Користувачем сума коштів (з врахуванням пункту 4.4 цих Правил) відображається (враховується) на субрахунку «Власні кошти» в Обліковому записі користувача. Збільшення показника субрахунку «Власні кошти» відображається в Обліковому записі користувача після отримання Оператором/Розповсюджувачем сплачених Користувачем коштів за участь у державних лотереях Оператора, що проводяться на Сайті.

4.4. При здійсненні Користувачем сплати коштів для участі в державних лотереях, які проводяться Оператором, (поповнення субрахунку «Власні кошти») банки та інші фінансові компанії, за посередництва яких здійснюється така фінансова операція, можуть із суми переказу Користувача утримувати свою винагороду (комісію) за здійснення переказу.

У разі, коли фінансовою установою, яка приймає участь в здійсненні платежу (переказі коштів) від Користувача на користь Розповсюджувача, утримується комісія, то поповнення субрахунку «Власні кошти» здійснюється на суму переказу, за вирахуванням утриманої фінансовими компаніями – посередниками комісії.

Комісія, яка стягується банками, іншими фінансовими компаніями або платіжними системами, сплачується за рахунок суми коштів, що перераховується Користувачем Оператору/Розповсюджувачу та не враховується в показнику субрахунку «Власні кошти» Особового рахунку користувача.

4.5. Для поповнення субрахунку «Власні кошти» (сплаті Користувачем Оператору/Розповсюджувачу грошових коштів для участі в державних лотереях, які проводяться Оператором) Користувач може використовувати як готівкові кошти, так і кошти в безготівковій формі.

Для поповнення субрахунку «Власні кошти» Користувач зобов’язаний використовувати виключно власні кошти. Користувачу забороняється поповнювати субрахунок «Власні кошти» свого Облікового запису користувача за рахунок коштів, які належать третій особі.

4.6. При здійсненні Користувачем поповнення субрахунку «Власні кошти» свого Облікового запису користувача, Користувач може здійснювати таке поповнення (за власним вибором) за допомогою платіжної інструкції, платіжної картки VISA/MasterCard/ПРОСТІР або в інший доступний спосіб, що відповідає законодавству України.

4.7. Оператор та Розповсюджувач не несуть відповідальності за якість роботи фінансових компаній, які приймають участь в переказі Користувачем коштів Розповсюджувачу для участі в державних лотереях, які проводяться Оператором.

4.8. Оператор та Розповсюджувач не несуть відповідальності за коректність даних, які зазначаються Користувачем при ініціюванні платежу на користь Розповсюджувача для участі Користувача в державних лотереях, які проводяться Оператором, у тому числі не несуть відповідальності у разі здійснення переказу (зарахування) фінансовими компаніями коштів Користувача на користь (рахунок) будь-якої третьої особи, а не Розповсюджувача.

4.9. Поповнення субрахунку «Власні кошти» Облікового запису Користувача може зайняти від одного до п’яти банківських днів і залежить від способу сплати (переказу) коштів та внутрішніх правил платіжної системи, за допомогою якої здійснюється відповідний переказ (платіж).

4.10. Всі фінансові операції щодо сплати (переказу) Користувачем на користь Оператора/Розповсюджувача грошових коштів для участі на Сайті в державних лотереях, які проводяться Оператором, здійснюються виключно банками та іншими фінансовими компаніями, які мають відповідну ліцензію Національного банку України.

Особистий рахунок (ігровий баланс) Облікового запису користувача (у тому числі субрахунок «Власні кошти», субрахунок «Виграні кошти», субрахунок «Бонуси») не є банківським рахунком, платіжним рахунком, електронним гаманцем та, відповідно, на Особистому рахунку (ігровому балансі) Облікового запису користувача (у тому числі на субрахунках) не обліковуються та не зберігаються кошти Користувача.

Будь-які відсотки, проценти на показник Особистого рахунку (ігрового балансу) (у тому числі на показник субрахунку «Власні кошти», субрахунку «Виграні кошти», субрахунку «Бонуси») не нараховуються.

4.11. Субрахунок «Власні кошти» Облікового запису користувача не може мати від’ємного значення (окрім випадку, передбаченого цими Правилами). При поповненні субрахунку «Власні кошти» Облікового запису користувача показник Особистого рахунку (ігрового балансу) збільшується на величину, яка відповідає сумі поповнення (переказу) Користувачем Оператору/Розповсюджувачу грошових коштів (з врахуванням пункту 4.4 цих Правил).

4.12. Користувач підтверджує, що кошти, які використовуються ним для поповнення Облікового запису користувача, не здобуті/не отримані ним в результаті вчинення будь-яких протиправних діянь.

4.13. Субрахунки «Виграні кошти» та «Бонуси» не можуть поповнюватися Користувачем.

5. УЧАСТЬ КОРИСТУВАЧА У ДЕРЖАВНИХ ЛОТЕРЕЯХ НА САЙТІ

5.1. Користувач має право брати участь у державних лотереях, які проводяться Оператором, на Сайті виключно у разі, якщо він успішно пройшов процедуру повної реєстрації на Сайті, а також має позитивний (більше 0) показник Особистого рахунку (ігрового балансу).

5.2. Користувач самостійно обирає державні лотереї, в яких прийматиме участь. Користувач має право взяти участь у будь-яких державних лотереях, які проводяться або розповсюджуються на Сайті.

5.3. Користувач може робити ставки у державні лотереї (оплачувати білети державної лотереї) виключно в межах суми, що не перевищує величини показника Особистого рахунку  (ігрового балансу) його Облікового запису користувача.

5.4. Для участі у державних тиражних лотереях «Мегалот», «Переможна 4», «Каре», «Спортпрогноз», «Спортпрогноз 100+» та «Віртуальна ліга», Користувачу на Сайті надається можливість визначити ігрову комбінацію та зареєструвати її на поточний тираж відповідної державної лотереї (поточний тираж – тираж державної тиражної лотереї, розіграш якого відбудеться першим після здійснення Користувачем ставки в обрану державну тиражну лотерею). У разі технічної можливості, Користувач може обрати кількість послідовних тиражів державної тиражної лотереї, на який одночасно реєструватиметься обрана Користувачем ігрова комбінація.

5.5. У разі здійснення Користувачем ставки у державну лотерею (оплати конкретного білета державної лотереї), в Особистому кабінеті учасника державних лотерей (в Обліковому записі користувача) відображається інформація щодо відповідного білета державної лотереї, а саме зазначається:

а) для тиражних лотереї інформація, зокрема, щодо:

назви державної лотереї;

номеру тиражу, на який зареєстрована ігрова комбінація/ігрові комбінації Користувача (білет державної лотереї);

номеру білета державної лотереї;

дати та часу реєстрації операції з прийняття ставки у державну лотерею та реєстрації ігрової комбінації/ігрових комбінацій в електронній системі прийняття ставок Оператора;

зареєстрованого ігрового варіанту/ігрових варіантів;

дати та часу початку проведення розіграшу тиражу державної лотереї, на який зареєстровані ігрові комбінації/ігрова комбінація Користувача;

б) для інших державних лотерей, відмінних від тиражних, інформація, зокрема, щодо:

назви державної лотереї;

номеру серії лотереї, до якої відноситься білет державної лотереї (для державних лотерей, які проводяться серійно);

номеру білета державної лотереї;

дати та часу реєстрації операції з прийняття ставки у державну лотерею в електронній системі прийняття ставок Оператора.

5.6. Порядок проведення державних лотерей (у тому числі умови виграшу в державній лотереї, порядку отримання виграшу у державну лотерею) регламентується умовами проведення відповідної державної лотереї, що затверджуються Оператором та оприлюднюються на Сайті.

5.7. Після закінчення проведення розіграшу тиражу державної тиражної лотереї, на який Користувачем було здійснено ставку та зареєстровано ігрову комбінацію/ігрові комбінації, в Особистому кабінеті учасника державних лотерей (Обліковому записі Користувача) зазначається інформація щодо результатів участі Користувача в розіграші тиражу лотереї. У разі, якщо Користувачем на один тираж державної тиражної лотереї було придбано два чи більше білети державної лотереї, то в Особистому кабінеті учасника державних лотерей такого Користувача відображається інформація щодо результатів участі Користувача в державній лотереї за кожним білетом державної лотереї.

5.8. Після закінчення проведення Користувачем розіграшу білета державної лотереї, відмінної від тиражної, в Особистому кабінеті учасника державних лотерей (Обліковому записі користувача) зазначається інформація щодо результатів розіграшу відповідного білета державної лотереї.

5.9. В Особистому кабінеті учасника державних лотерей (Обліковому записі користувача) зазначається інформація щодо результатів участі Користувача за кожним оплаченим (придбаним) ним білетом державної лотереї.

5.10. У разі, якщо за результатом участі у державній лотереї через Сайт, Користувач набув права на отримання виграшу у державну лотерею у розмірі до 54 999,99 грн. включно, то величина показника субрахунку «Виграні кошти» та, відповідно, величина показника Особистого рахунку (ігрового балансу) Користувача збільшується на суму відповідного виграшу (за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору відповідно до приписів Податкового кодексу України), окрім випадку, коли виграш Користувача у державну лотерею є наслідком несанкціонованого доступу до програмного забезпечення та/або інформаційних мереж Оператора.

Виграші у державні лотереї у розмірі 55 000,00 грн. та більше, право на отримання яких набув Користувач беручи участь у державній лотереї на Сайті, виплачуються у порядку та у строки, передбачені умовами проведення відповідної державної лотереї. Для оформлення виплати виграшів в зазначеному розмірі Користувач повинен звернутися до Розповсюджувача. 

5.11. Виграші у державні лотереї оподатковуються згідно з чинним законодавством України.

6. ВИВЕДЕННЯ КОШТІВ ІЗ ОСОБИСТОГО РАХУНКУ (ІГРОВОГО БАЛАНСУ)

6.1. Виведення коштів із Особистого рахунку (ігрового балансу) – процедура отримання Користувачем від Розповсюджувача грошових коштів у розмірі, що відповідає або є меншою поточної величини показника Особистого рахунку (ігрового балансу) Облікового запису Користувача (без врахування показника субрахунку «Бонуси»).

6.2. Ініціювання Користувачем питання щодо виведення коштів із Особистого рахунку (ігрового балансу) Облікового запису Користувача здійснюється Користувачем за допомогою інструментів, доступних на Сайті.

6.3. Для виведення коштів з субрахунку «Власні кошти» Користувач повинен спрямувати до служби технічної підтримки відповідне письмове звернення, в якому має бути зазначена сума, яку Користувач має намір вивести із зазначеного субрахунку Особистого рахунку (ігрового балансу), а також реквізити рахунку Користувача.

Користувач не може вивести кошти з субрахунку «Власні кошти» у разі, коли він витратив на участь у державних лотереях Оператора менше 50% від суми, сплаченої Користувачем Оператору/Розповсюджувачу для участі в державних лотереях на Сайті. Для цілей цього пункту до суми коштів, витраченої Користувачем для участі у державних лотереях на Сайті не враховується сума виграшних Користувачем коштів у такі державні лотереї, що були використані Користувачем для здійснення ставок у державні лотереї на Сайті.

Максимальна сума коштів, яку Користувач протягом одного дня може вивести з субрахунку «Власні кошти», становить 54 999,99 грн. (окрім випадків, передбачених цими Правилами).

6.4. Оператор та/або Розповсюджувач, виходячи з вимог фінансових партнерів – фінансових установ та банків, можуть встановлювати обмеження щодо суми коштів, яку користувачі можуть вивести з Особистого рахунку (ігрового балансу) (з субрахунку «Власні кошти» та/або субрахунку «Виграні кошти») однією трансакцією та/або протягом одного календарного місяця. Інформація щодо встановлення таких обмежень (у разі їх встановлення) оприлюднюється на Сайті.

6.5. Користувач має право виводити кошти із Особистого рахунку (ігрового балансу) Облікового запису Користувача у розмірі до 54 999,99 грн. за умови надання ним Розповсюджувачу (через інструменти, доступні на Сайті, або в інший спосіб, узгоджений між Розповсюджувачем та Користувачем) засвідченої копії свого паспорта громадянина України (всі аркуші – для паспорта громадянина України у вигляді книжечки) та довідки/картки, виданої уповноваженим державним органом про присвоєння Користувачу реєстраційного номеру облікової картки платника податків (окрім випадку, коли Користувач через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті чи відповідний запис в електронному безконтактному носії).

Оператор та Розповсюджувач має право вимагати від Користувача, який має намір вивести кошти із Особистого рахунку (ігрового балансу) Облікового запису Користувача, подання інших документів (їх засвідчених копій) та інформації/відомостей, які необхідні для встановлення/підтвердження особи Користувача.

6.6. Виведення коштів із Особистого рахунку (ігрового балансу) Облікового запису Користувача здійснюється Користувачем за його вибором на банківський рахунок, готівкою у пунктах розповсюдження Оператора або іншим доступним способом, погодженим між Розповсюджувачем та Користувачем.

Надходження грошових коштів на рахунок Користувача може займати від одного до п'яти банківських днів і залежить від обраного Користувачем способу виведення коштів та внутрішніх правил платіжної системи, за допомогою якої здійснюється платіж.

6.7. При здійсненні виведення коштів із Особистого рахунку (ігрового балансу) Облікового запису Користувача фінансові компанії – посередники можуть утримувати винагороду (комісію) за проведення відповідного переказу коштів. У разі, якщо фінансовою установою, яка бере участь у здійсненні платежу від Розповсюджувача до Користувача, утримана винагорода (комісія) за здійснення такого платежу, то Користувач отримує відповідну суму коштів за вирахуванням утриманої фінансовою установою – посередником комісії.

Комісія, яка стягується банками або платіжними системами, сплачується за рахунок суми коштів, що виводяться Користувачем.

6.8. Оператор та Розповсюджувач не несуть відповідальності за якість роботи фінансових компаній, які приймають участь в переказі коштів Користувачу. Оператор та Розповсюджувач не несуть відповідальності за коректність даних, які зазначаються Користувачем для виведення коштів із Особистого рахунку (ігрового балансу) Облікового запису Користувача.

6.9. Всі фінансові операції щодо виведення коштів із Особистого рахунку (ігрового балансу) Облікового запису користувача здійснюються виключно банками та іншими фінансовими компаніями, які мають відповідну ліцензію Національного банку України.

6.10. Користувач зобов’язаний негайно повідомити Оператора/Розповсюджувача про будь-які помилки в роботі інформаційної системи Оператора, які призвели до неправильного відображення показників Особистого рахунку відповідного Користувача.

6.11. Користувач зобов’язаний повернути кошти, отримані ним внаслідок будь-яких помилок в роботі інформаційної системи Оператора. У випадку неповернення зазначених коштів Розповсюджувачу, Користувач несе кримінальну, цивільну та іншу передбачену законодавством України відповідальність.

7. БЛОКУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ КОРИСТУВАЧА

7.1. Обліковий запис Користувача може бути заблокований за власною ініціативою Користувача (зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 14.2 цих Правил) або Розповсюджувачем.

7.2. Користувач може самостійно, на сторінці Особистого кабінету учасника державних лотерей, заблокувати свій Обліковий запис Користувача на будь-який визначений Користувачем строк (але не більше ніж на три роки) чи назавжди.

У разі блокування Користувачем Облікового запису Користувача (Особистого кабінету учасника державних лотерей), такий Користувач має право вивести кошти із Облікового запису Користувача, що блокується/заблокований, у порядку, передбаченому цими Правилами.

7.3. Розповсюджувач має право заблокувати Обліковий запис Користувача у таких випадках:

7.3.1. У разі, якщо Користувачем є особа, яка не досягла 18 років;

7.3.2. У разі, якщо Користувач проживає на тимчасово окупованій території України;

7.3.3. У разі, якщо Користувач не має громадянства України;

7.3.4. У разі виявлення належності Користувачу більше одного Облікового запису користувача;

7.3.5. Ненадання Користувачем Оператору/Розповсюджувачу (у строки, визначені Оператором/Розповсюджувачем) запитуваної інформації та (або) підтверджуючих документів, необхідних для проведення належної перевірки особи Користувача;

7.3.6. Виявлення факту використання Облікового запису користувача третьою особою;

7.3.7. Використання Користувачем будь-яких програмних чи апаратних пристроїв для участі в державній лотереї, окрім тих, що передбачені Договором або іншими угодами між Оператором і Користувачем;

7.3.8. Невикористання Користувачем свого Облікового запису користувача більше трьох років;

7.3.9. Наявності в Оператора/Розповсюджувача підстав вважати, що відповідний Обліковий запис користувача використовується для вчинення шахрайства, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення або для інших неправомірних дій.

7.3.10. Виявлення помилкового (у тому числі – такого, що відбулось в результаті некоректної роботи інформаційної системи Оператора) збільшення показника Особистого рахунку (ігрового балансу) відповідного Користувача;

7.3.11. Використання Користувачем будь-яких виявлених ним положень умов проведення державних лотерей, процедурних аспектів порядку розіграшу державних лотерей, технічних властивостей, помилок та збоїв програмного забезпечення або систем, які використовуються для випуску та проведення державних лотерей, якщо таке використання забезпечує йому будь-які переваги та підвищує вірогідність отримання виграшу в порівнянні з іншими учасниками державних лотерей;

7.3.12. Порушення Користувачем цих Правил (окрім порушень Правил, передбачених іншими підпунктами цього пункту Правил);

7.3.13. Виникнення в Оператора/Розповсюджувача підстав вважати, що може мати місце порушення визначених Користувачем самообмежень щодо участі в державних лотереях;

7.3.14. Виникнення в Оператора/Розповсюджувача підстав вважати, що Користувачу варто зробити перерву щодо участі в державних лотереях в рамках правил відповідального відношення до лотерейних ігор;

7.3.15. Запровадження Оператором на виконання стандартів відповідального відношення до лотерейних ігор обмежень для користувача/користувачів щодо участі в державних лотереях.

7.3.16. Встановлення Оператором Користувачу неприйнятно високого ступеня ризику відповідно до законодавства України;

7.3.17. У випадках, передбачених законодавством, та в інших випадках, передбаченими цими Правилами.

7.4. Про факт і причини блокування Облікового запису Користувача Оператор/Розповсюджувач повідомляє Користувача у листі, який направляється протягом 24 годин з моменту блокування Облікового запису користувача на адресу електронної пошти, зазначену у реєстраційній формі. У разі, якщо Користувачем під час реєстрації на Сайті не було зазначено адреси електронної пошти, відповідне повідомлення щодо блокування Облікового запису користувача здійснюється Оператором/Розповсюджувачем шляхом відправлення Користувачу SMS-повідомлення на номер телефону, зазначений Користувачем під час реєстрації на Сайті, або шляхом телефонування Користувачу за таким номером телефону.

За загальним правилом Обліковий запис користувача блокується на невизначений строк. Оператор/Розповсюджувач має право встановити конкретний строк блокування Облікового запису користувача.

7.5. З моменту блокування Оператором/Розповсюджувачем Облікового запису користувача:

- Користувач позбавляється можливості через Сайт приймати участь у державних лотереях, які проводяться Оператором;

- Користувач може вивести кошти з свого Особистого рахунку (ігрового балансу) Облікового запису користувача (окрім випадків, передбачених законодавством та цими Правилами).

7.6. У випадках, передбачених підпунктами 7.3.1 – 7.3.3 пункту 7.3 цих Правил, Розповсюджувач блокує Обліковий запис користувача. При цьому, у разі блокування Облікового запису Користувача з підстав, передбачених підпунктами 7.3.1, 7.3.3 пункту 7.3 цих Правил, Користувач не має права вивести кошти з Облікового запису Користувача. У разі блокування Облікового запису користувача з підстави, передбаченої підпунктом 7.3.2 пункту 7.3 цих Правил, Користувач може вивести кошти з Облікового запису користувача виключно після зміни Користувачем місця свого проживання – переїзду на територію України, підконтрольну українській владі.

7.7. У випадку, передбаченому підпунктом 7.3.4 цих Правил, Розповсюджувач блокує всі Облікові записи Користувача. За результатами проведення внутрішнього розслідування Розповсюджувач на власний розсуд розблоковує один із Облікових записів користувача. У такому випадку, на весь період блокування Облікового запису Користувача будь-які фінансові операції на користь Користувача не здійснюються. Користувач може отримати кошти, що відповідають сумі його Особистого рахунку за заблокованим Обліковим записом користувача виключно після завершення внутрішнього розслідування Оператора (окрім випадків, передбачених цими Правилами).

7.8. У випадку, передбаченому підпунктом 7.3.5 пункту 7.3 цих Правил, Розповсюджувач блокує Обліковий запис користувача до моменту надання Користувачем Розповсюджувачу/Оператору запитуваної інформації та/або документів, необхідних для проведення належної перевірки особи Користувача. У такому випадку, на період блокування Облікового запису користувача Користувач не має права виводити кошти з Особового рахунку (ігрового балансу) Облікового запису користувача.

7.9. У випадках, передбачених підпунктом 7.3.6, підпунктом 7.3.7 та підпунктом 7.3.12 пункту 7.3 цих Правил, Розповсюджувач блокує Обліковий запис користувача, а Користувач має право вивести кошти із Особового рахунку (ігрового балансу) Облікового запису користувача протягом трьох років з дня блокування Облікового запису користувача.

7.10. У випадках, передбачених підпунктом 7.3.9 та підпунктом 7.3.11 пункту 7.3 цих Правил, блокування Облікового запису користувача відбувається на строк, необхідний для проведення внутрішнього розслідування, а у випадку, якщо за підсумками проведення такого розслідування факт використання Облікового запису користувача для вчинення неправомірних дій буде підтверджено − період блокування відповідно подовжується на строк, необхідний для проведення слідства (дізнання) на підставі чинного законодавства України. У такому випадку, на весь період блокування Облікового запису користувача будь-які фінансові операції на користь Користувача не здійснюються.

7.11. У випадках, передбачених підпунктами 7.3.13 – 7.3.15 пункту 7.3 цих Правил, блокування Облікового запису Користувача відбувається на строк, визначений Оператором/Розповсюджувачем, але не більше ніж на один місяць. У такому випадку, на весь період блокування Облікового запису користувача будь-які фінансові операції на користь Користувача не здійснюються.

7.12. У випадках, передбачених підпунктом 7.3.16 та підпунктом 7.3.17 пункту 7.3 цих Правил, Розповсюджувач блокує Обліковий запис користувача, а Користувач має право вивести кошти із Особового рахунку (ігрового балансу) Облікового запису користувача протягом трьох років з дня блокування Облікового запису користувача (окрім випадків, передбачених законодавством).

7.13. У випадку блокування Облікового запису користувача Оператор/Розповсюджувач має право вимагати від Користувача надати пояснення, оригінали та/або копії (в тому числі в електронному вигляді) документів та іншу інформацію, яка може знадобитись Оператору/Розповсюджувачу для проведення внутрішнього розслідування. Внутрішнє розслідування не може проводитись довше шести місяців.

7.14. У випадку помилкового збільшення показника Особистого рахунку користувача в результаті будь-яких помилок/збоїв в роботі інформаційної системи Оператора або внаслідок несанкціонованого доступу третіх осіб до програмного забезпечення та/або інформаційних мереж Оператора, Оператор/Розповсюджувач має право заблокувати Обліковий запис користувача. При цьому, Користувач, показник Особистого рахунку якого було помилково збільшено, позбавляється можливості на цю суму здійснити ставки у державні лотереї Оператора або таку суму вивести. Оператор/Розповсюджувач, в такому випадку, в односторонньому порядку зменшує поточний показник Особистого рахунку Користувача на величину, що відповідає показнику (сумі), на який його було помилково збільшено. Якщо в результаті такого зменшення (списання), баланс відповідного особистого рахунку набуває від’ємного значення, то такий від’ємний показник вважається заборгованістю Користувача перед Оператором (на підставі ст. 1212 Цивільного кодексу України). Після зменшення (списання) в повному обсязі помилково отриманих Користувачем коштів чи самостійного перерахування Користувачем цих коштів Оператору /Розповсюджувачу, Обліковий запис користувача розблоковується.

7.15. Обліковий запис користувача підлягає блокуванню у випадку його невикористання протягом трьох років. Користувач має право звернутися до Розповсюджувача з проханням розблокувати Обліковий запис користувача, який був заблокований у випадку його невикористання протягом трьох років. У разі наявності технічної можливості розблокування Облікового запису користувача та відновлення даних, Розповсюджувач має право вимагати від Користувача надання пояснень, оригіналів та/або копій (в тому числі в електронному вигляді) документів та іншої інформації, необхідної для встановлення належності Користувачу заблокованого Облікового запису користувача та для проведення належної перевірки його особи.

8. НАЛЕЖНА ПЕРЕВІРКА КОРИСТУВАЧА

8.1. Оператор проводить належну перевірку особи Користувача у випадках, передбачених законодавством, а також залишає за собою право у будь-який момент ініціювати процедуру ідентифікації та верифікації особи Користувача шляхом направлення відповідного запиту Користувачу на адресу електронної пошти, що вказана Користувачем під час реєстрації на сайті, або шляхом телефонування на номер телефону, вказаний Користувачем під час реєстрації на Сайті.

Під час проведення Оператором належної перевірки, Користувач на запит Оператора повинен надати повну та достовірну інформацію, зазначену в запиті Оператора, а також документи (належним чином засвідчені їх копії), зазначені в запиті Оператора, у тому числі:

- засвідчену відповідно до законодавства копію паспорта громадянина України;

- засвідчену відповідно до законодавства довідку, видану уповноваженим державним органом щодо присвоєння Користувачу реєстраційного номеру облікової картки платника податків (окрім випадків, коли Користувач через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті чи відповідний запис в електронному безконтактному носії);

- витяг з реєстру територіальних громад.

Надання інформації та документів здійснюється онлайн на сторінці Особистого кабінету державних учасника, у пунктах розповсюдження державних лотерей, визначених Оператором, або в інший спосіб, узгоджений між Оператором та Користувачем.

8.2. Обліковий запис користувача може бути заблокований на період часу поки Користувач не надасть Оператору запитувану інформації та (або) підтверджуючі документи, необхідні для проведення належної перевірки особи Користувача. В такому випадку, на період проведення належної перевірки особи Користувача здійснення фінансових операцій на користь Користувача призупиняється.

9. БЕЗПЕКА

9.1. Оператор несе відповідальність виключно за безпеку обробки інформації про Обліковий запис Користувача в інформаційній системі Оператора.

9.2. Користувач самостійно забезпечує зберігання даних про Обліковий запис Користувача поза інформаційної системи Оператора.

9.3. Користувач самостійно забезпечує конфіденційність логіну та паролю до свого Облікового запису Користувача.

9.4. Користувач зобов’язаний негайно повідомити Оператора/Розповсюджувача про будь-який випадок несанкціонованого використання Облікового запису Користувача та (або) про будь-яке порушення конфіденційності свого логіну чи паролю.

9.5. Оператор та Розповсюджувач не несе відповідальності за шкоду, завдану Користувачу внаслідок отримання третіми особами інформації про Обліковий запис Користувача.

9.6. Користувач повинен негайно повідомити Оператора/Розповсюджувача про виявлену ним підозрілу активність, пов’язану із його Обліковим записом Користувача (у тому числі про несанкціонований доступ до його Облікового запису користувача) або інших Користувачів на сайті.

9.7. У разі виникнення будь-якого збою під час використання сервісів Сайту, Користувач повинен повідомити службу технічної підтримки Сайту за допомогою засобів зв’язку, доступних на Сайті.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Користувач використовує сервіси Сайту на власний ризик. Оператор/Розповсюджувач не надає жодних гарантій стосовно використання сервісів.

10.2. Оператор та Розповсюджувач не несуть відповідальності за будь-які збитки, завдані Користувачу в наслідок використання сервісів на Сайті, а також не несуть відповідальності за коректність інформації, що надається Користувачем для поповнення субрахунку «Власні кошти» та/або для отримання коштів від Оператора та Розповсюджувача (зокрема, при повернення коштів, не використаних для участі в державних лотереях Оператора).

Оператор та Розповсюджувач не несуть відповідальності за втрату Користувачем логіна та/або пароль до Облікового запису Користувача, а також не несуть відповідальності за доступ третіх осіб до Облікового запису Користувача, зокрема, внаслідок неналежного зберігання Користувачем інформації щодо логіна та пароля до свого Облікового запису Користувача.

Користувач несе всі ризики та відповідальність за втрату та неналежне зберігання інформації щодо свого логіна та пароля до свого Облікового запису Користувача.

10.3. Користувач погоджується відшкодувати будь-які збитки Оператора, що завдані Користувачем внаслідок неправомірного використання ним сервісів.

10.4. Користувач несе відповідальність за коректність та достовірність інформації/відомостей, що надається ним при реєстрації на Сайті. У разі, якщо за результатом проведення належної перевірки буде встановлено факт надання Користувачем недостовірної інформації, Оператор/Розповсюджувач мають право щодо такого Користувача заблокувати Обліковий запис користувача. У разі блокування Оператором/Розповсюджувачем Облікового запису користувача з цієї підстави, будь-які фінансові операції на користь такого Користувача не здійснюються.

11. ВІДПОВІДАЛЬНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ДЕРЖАВНИХ ЛОТЕРЕЯХ

11.1. Оператор рекомендує Користувачу перед початком участі у державній лотереї встановити обмеження щодо максимальної тривалості ігрової сесії чи ліміт суми ставок за певний період. Це сприятиме виваженому підходу Користувача до участі у лотереї.

11.2. Користувач може онлайн на сторінці особистого кабінету учасника державних лотерей самостійно встановити обмеження максимальної тривалості ігрової сесії (часу, протягом якого Користувач грає у лотереї на сайті). Максимальний час ігрової сесії обраховується у хвилинах.

11.3. Користувач може онлайн на сторінці Особистого кабінету учасника державних лотерей самостійно встановити ліміт суми ставок, який він може зробити протягом 24-х годин, тижня, місяця.

11.4. Оператор залишає за собою право контролювати активність Користувачів на сайті з метою впровадження заходів направлених на запобігання виникненню ігрової залежності в учасників державних лотерей (Користувачів). За результатами аналізу даних про активність Користувачів на сайті може складатися список Користувачів із високим рівнем вірогідності захворювання на лудоманію.

Стосовно кожного Користувача з високим рівнем вірогідності захворювання на лудоманію Оператор має право встановлювати певні ліміти максимальної тривалості ігрової сесії чи суми ставок, які такий Користувач зможе зробити протягом 24-х годин. Рішення Оператора щодо встановлення лімітів Користувачу є персоналізованим, остаточним і оскарженню не підлягає.

Рішення Оператора щодо встановлення лімітів Користувачу не є медичним діагнозом та направлене на зниження ризиків його захворювання на лудоманію, виходячи із індивідуальних обставин ігрової історії такого Користувача.

Користувач повідомляється про рішення Оператора щодо встановлення лімітів шляхом направлення електронного повідомлення на електронну пошту або SMS-повідомленням на телефон, вказані Користувачем під час реєстрації.

12. ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ

12.1. Оператор та Розповсюджувач має право запровадити за власним рішенням і на визначених на власний розсуд умовах одну або декілька програм лояльності. Програма лояльності може стосуватись лише певної категорії осіб.

12.2. Умови програми лояльності визначаються в окремій угоді між Користувачем і Оператором/Розповсюджувачем. Оператор/Розповсюджувачем в будь-який момент має право припинити проведення програми лояльності або змінити умови її проведення.

12.3. Оператор зобов’язаний повідомити про початок проведення ним програми лояльності на сайті. Переваги, отримані Користувачем внаслідок участі у програмі лояльності, є персональними і не можуть бути передані іншій особі.

13. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

13.1. Мета, обсяги, порядок збору та обробки персональних даних, отриманих Оператором/Розповсюджувачем під час виконання умов цього Договору визначається Політикою конфіденційності та Згодою на обробку персональних даних.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ

14.1. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни до цих Правил шляхом їх викладення в новій редакції. Всі зміни до цих Правил (нова редакція Правил) обов’язково оприлюднюються на Сайті та набирають чинності з дня їх оприлюднення.

14.2. Користувач, який не погоджується із змінами до Правил, повинен припинити використання сервісів Сайту та заблокувати власний Обліковий запис користувача у порядку, передбаченому цими Правилами. У разі блокування Користувачем власного Облікового запису користувача з власної ініціативи відповідно до цього пункту Правил, Користувач вважається таким, що відмовився від користування сервісами Сайту з моменту блокування свого Облікового запису.

Користувач, який відмовився користуватися сервісами Сайту та заблокував власний Обліковий запис користувача, має право отримати суму коштів, що відповідає його Особистому рахунку (ігровому балансу), окрім випадків, передбачених законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також AML-політикою Оператора.

14.3. Користувач, який за своєю ініціативою заблокував власний Обліковий запис користувача у зв’язку із незгодою із змінами до цих Правил, має право в будь-який час розблокувати свій Обліковий запис користувача та відновити використання сервісів Сайту за таких умов:

- з моменту блокування Користувачем власного Облікового запису користувача сплинуло три чи більше років;

- Користувач на момент розблокування Особистого облікового запису користувача відповідає вимогам, що передбачені цими Правилами для користувачів Сайту.

У разі, якщо з моменту блокування Користувачем власного Облікового запису користувача сплинуло три чи більше років, відповідна фізична особа може відновити використання сервісів Сайту шляхом проходження нею процедури реєстрації на Сайті у порядку, передбаченому цими Правилами, та за умови, що така фізична особа відповідає вимогам, передбаченим цими Правилами, та в Оператора відсутні підстави для відмови у встановленні ділових відносин з такою фізичною особою.

14.4. Продовження використання Користувачем сервісів Сайту після оприлюднення Оператором змін до цих Правил є підтвердженням того, що Користувач погоджується з такими змінами та надає згоду на виконання вимог, що передбачені в Правилах.

15. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1. Користувач має право звернутися до Оператора/Розповсюджувача з приводу запитань, що виникають у зв’язку із використанням сервісів Сайту, проблемами, образливим контентом, невиконанням Політики конфіденційності, шляхом дзвінка за номером телефону, направлення повідомлення на електронну адресу чи листа на поштову адресу, що вказані на сайті.

16. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Громадяни іноземних держав та особи без громадянства, які на дату набрання чинності цими Правилами були зареєстровані на Сайті, мають право користуватися сервісами Сайту, окрім поповнення субрахунку «Власні кошти».

Ми у Viber!