0 (800) 21 00 65 help@msl.ua
00:00
МСЛ
00:00
AML ПОЛІТИКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ТОВ «М.С.Л.»
від 24.04.2023 № 23

AML ПОЛІТИКА оператора державних лотерей 
Товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.»

1.Загальні положення 

1.1. AML політика оператора державних лотерей Товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (далі - AML Політика) є внутрішнім нормативним документом ТОВ «М.С.Л.» (далі - МСЛ), який визначає основні правила та стандарти МСЛ з питань, що пов’язані з протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

1.2. У AML політиці використовуються такі скорочення (абревіатури):

AML – (англ. Anti-money laundering) протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

Закон України про фінансовий моніторингу – Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

МСЛ – Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (код ЄДРПОУ 30109292, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 50А, що має статус оператора державних лотерей та є суб’єктом первинного фінансового моніторингу;

ПВК/ФТ - запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

ПЗНП - посилені заходи належної перевірки;

СУО - спеціально уповноважений орган (Державна служба фінансового моніторингу

України);

KYC – Політика «Знай свого клієнта»;

PEP (PEPs у множині) - фізична особа, яка є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою, або інша особа, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою.

1.3. У AML політиці терміни використовуються у значенні, передбаченому Законом України «Про державні лотереї в Україні», Законом України про фінансовий моніторинг, іншими нормативно-правовими актами України.

1.4. AML політика оприлюднюється на офіційному сайті МСЛ в мережі Інтернет ( www.msl.ua ) та ознайомлення з нею є обов’язковою умовою для реєстрації фізичної особи на офіційному сайті МСЛ та прийняття нею участі в державних лотереях, які проводяться МСЛ через мережу Інтернет.

2.Основні засади діяльності МСЛ у сфері ПВК/ФТ

2.1. МСЛ є суб’єктом первинного фінансового моніторингу та дотримується вимог чинного законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі враховує типологічні дослідження у сфері ПВК/ФТ, підготовлені СУО.

МСЛ забезпечує виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу та вжиття заходів, спрямованих на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, також під час здійснення фінансових операцій із прийняття ставок у державні лотереї, повернення ставок у державні лотереї та видачі (виплати) виграшів у державні лотереї, які здійснюються розповсюджувачами від імені та за рахунок МСЛ.

2.2. МСЛ вживає всіх залежних від компанії заходів, що спрямовані на запобігання та протидію використання МСЛ як оператора державних лотерей для відмивання (через участь у державних лотереях, які проводяться МСЛ, або через спробу участі у таких державних лотереях) фізичними особами своїх доходів, отриманих злочинним чи будь-яким іншим неправомірним шляхом. Для цього МСЛ розробляє та постійно переглядає ризик – профіль щодо МСЛ як оператора державних лотерей та суб’єкта первинного фінансового моніторингу, та, у разі необхідності, актуалізує такий ризик – профіль.

2.3. МСЛ запевняє та гарантує, що МСЛ не бере та не братиме участі, а також не підтримує та не підтримуватиме будь-якої діяльності та будь-яких дій, що спрямовані на відмивання (легалізацію) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення. 

МСЛ впроваджує в свою діяльність принцип нульової толерантності до будь-яких проявів корупції та будь-яких спроб використати МСЛ/посадових осіб МСЛ для відмивання (легалізації) доходів, отриманих злочинним шляхом.

2.4. AML політика спирається на ряд програм та інших внутрішніх документів МСЛ, які розроблені відповідно та на виконання законодавства у сфері ПВК/ФТ, зокрема на:

-   впровадженому в МСЛ ризик-орієнтованому підході;

-   процедурі KYC;

-   політиці юридичної перевірки партнерів;

-   моніторингу активності клієнтів;

-   навчання персоналу МСЛ та розповсюджувачів з питань дотримання законодавства у сфері ПВК/ФТ.

3.Впровадження ризик-орієнтованого підходу

3.1. МСЛ здійснює всі процедури AML із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, який передбачає забезпечення на постійній основі визначення (виявлення), оцінку (переоцінку) та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня.

3.2. Застосування ризик-орієнтованого підходу здійснюється МСЛ у порядку, передбаченому внутрішніми документами МСЛ з питань фінансового моніторингу, а також з урахуванням типологічних досліджень у сфері ПВК/ФТ, розроблених СУО, отриманих рекомендацій від Міністерства фінансів України, що є суб’єктом державного фінансового моніторингу, який виконує функції державного регулювання та нагляду за суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей.

3.3. Ризик-орієнтований підхід застосовується МСЛ з врахуванням критеріїв ризику, передбачених наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 465 «Про затвердження Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення», критеріїв ризику, самостійно визначених МСЛ як суб’єктом первинного фінансового моніторингу, у тому числі критеріїв ризику за типом клієнта; за географічним розташуванням держави проживання (перебування, реєстрації) клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів; за видом державних лотерей; за способом (каналом) участі у державній лотереї (державних лотереях).

МСЛ управляє виявленими ризиками відповідно до законодавства та внутрішніх документів МСЛ, прийнятих відповідно та на виконання законодавства у сфері ПВТ/ФТ, зокрема, МСЛ здійснює визначення (виявлення), оцінку/переоцінку, моніторинг та контроль ризиків з метою їх мінімізації.

3.4. МСЛ з метою управління ризиками та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, розробив та підтримує в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних його діяльності (ризик-профіль МСЛ) та інформацію щодо ризику своїх клієнтів – учасників державних лотерей (ризик-профіль клієнтів).

3.5. Клієнти – учасники державних лотерей класифікуються за рівнями ризику проведення ними операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на: низький, середній, високий та неприйнятно високий.

3.6. Для забезпечення належного функціонування внутрішньої системи фінансового моніторингу, МСЛ розподіляє та фіксує повноваження посадових осіб, які входять до внутрішньої системи фінансового моніторингу, а також періодично організовує заходи внутрішнього контролю за функціонуванням в МСЛ внутрішньої системи фінансового моніторингу.

Для забезпечення належного функціонування внутрішньої системи фінансового моніторингу МСЛ періодично проводить аналіз внутрішніх документів МСЛ з питань ПВК/ФТ на предмет їх відповідності вимогам чинного законодавства України, а також який періодично проводить перевірки дотримання МСЛ вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ. Висновки та рекомендації щодо дотримання законодавства у сфері ПВК/ФТ надаються відповідальному працівнику МСЛ та виконавчому органу МСЛ. 

3.7. Внутрішню систему фінансового моніторингу МСЛ очолює відповідальний працівник МСЛ, який відповідає вимогам, що встановлені законодавством для відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Відповідальний працівник МСЛ періодично (з дотриманням вимог законодавства) проводить навчання/підвищення кваліфікації з питань, що стосуються ПВК/ФТ.

Відповідальний працівник під час виконання функцій з питань проведення фінансового моніторингу незалежний у своїй діяльності, підзвітний тільки керівнику МСЛ і не менше одного разу на місяць інформує в письмовій формі керівника МСЛ про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, зокрема, для: забезпечення проведення первинного фінансового моніторингу, розроблення та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; підготовки персоналу щодо виконання вимог законодавства шляхом проведення освітньої та практичної роботи.

3.8. Всі працівники МСЛ, посади яких належать до внутрішньої системи фінансового моніторингу (у тому числі працівники відокремлених підрозділів МСЛ), а також розповсюджувачі повинні вживати та вживають заходи, спрямовані на ПВК/ФТ.

Працівники МСЛ, посади яких належать до внутрішньої системи фінансового моніторингу, періодично проходять внутрішні освітні заходи, предметом яких є дотримання законодавства у сфері ПВК/ФТ та внутрішніх нормативних документів МСЛ з питань ПВК/ФТ.

3.9. Процедури застосування ризик-орієнтованого підходу, у тому числі управління ризиками, регламентуються внутрішніми документами МСЛ з питань ПВК/ФТ.

4.Щодо Політики KYC – Політика «Знай свого клієнта»

4.1. В МСЛ впроваджені процедури, спрямовані на проведення належної перевірки особи клієнтів, які, зокрема, включають:

-   ідентифікацію та верифікацію клієнта (його представника);

-   встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;

-   проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями);

-   забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта.

4.2.   Процедури політики KYC МСЛ також включають вивчення роду діяльності клієнта, рівень його доходів, активність ігрових сесій, дій щодо ігрового балансу, тощо. Під час проведення належної перевірки особи клієнта також з’ясовується його належність до PEP.

4.3.   Належна перевірка здійснюється працівниками служби фінансового моніторингу МСЛ, іншими працівниками МСЛ, посади яких віднесені до внутрішньої системи фінансового моніторингу, а також розповсюджувачами державних лотерей, які проводяться МСЛ.

Служба фінансового моніторингу покликана забезпечити відповідність всіх операцій МСЛ міжнародним стандартам щодо боротьби з відмивання грошей, чинному законодавству України, а також забезпечити проведення належної перевірки клієнтів – учасників державних лотерей відповідно до законодавства України у сфері ПВК/ФТ, внутрішніх документів МСЛ з питань ПВК/ФТ, встановлення критеріїв ризику щодо клієнтів та управління ризиками. 

4.4.   Процедури проведення KYC регламентуються внутрішніми документами МСЛ з питань ПВК/ФТ.

4.5.   Враховуючи, що в МСЛ впроваджені процедури, спрямовані на вивчення своїх клієнтів – учасників державних лотерей, фізичні особи, які для взяття участі у державних лотереях, які проводяться МСЛ, реєструються на сайті ( www . msl . ua ) , повинні беззастережно прийняти умови AML політики та виконувати її. У протилежному випадку, фізична особа не допускається до участі в державних лотереях, які проводяться МСЛ через мережу Інтернет.

4.6.   Фізична особа, яка реєструється на сайті МСЛ ( www . msl . ua ) для участі в державних лотереях, які проводяться МСЛ через мережу Інтернет, погоджується з тим, що вона:

-   дотримуватиметься норм права (у тому числі міжнародних), які спрямовані на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, розповсюдженню зброї масового знищення, а також норм права (у тому числі міжнародних), спрямованих на боротьбу із фінансовим шахрайством;

-   своєчасно надаватиме МСЛ (розповсюджувачам державних лотерей, які проводяться МСЛ) всі необхідні, достовірні, актуальні відомості та документи, які необхідні для проведення належної перевірки її особи;

-   використовуватиме для участі у державних лотереях, які проводяться МСЛ, кошти, отримані нею виключно із законних джерел;

-   не вчинятиме будь-яких шахрайських дій під час участі у державних лотереях;

-   не використовуватиме кошти, отримані як виграш у державні лотереї або як повернуті ставки у державні лотереї, для фінансування будь-якої незаконної діяльності, у тому числі не використовуватиме для фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

-   не ухилятиметься від проведення щодо неї МСЛ (розповсюджувачем державних лотерей, які проводяться МСЛ) належної перевірки відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ, у тому числі первинної та всіх повторних перевірок залежно від встановлення щодо неї потенційного ризику;

-   вживатиме максимальних зусиль, спрямованих на запобігання прямої/непрямої співучасті у будь-якій незаконній діяльності (у тому числі у незаконній фінансовій діяльності) та в будь-яких незаконних фінансових операціях із використанням сайту МСЛ - www . msl . ua .

Фізична особа, яка реєструється на сайті МСЛ ( www . msl . ua ) для участі в державних лотереях, які проводяться МСЛ через мережу Інтернет, також погоджується з тим, що у разі виявлення МСЛ (розповсюджувачем державних лотерей, які проводяться МСЛ) підозрілої діяльності/підозрілих операцій такої фізичної особи на сайті МСЛ та/або будь-яких дій, що мають ознаки шахрайства, МСЛ (розповсюджувач) залишає за собою право провести внутрішнє розслідування та на період такого розслідування не здійснювати на користь такої фізичної особи будь-яких фінансових операцій. 

Фізична особа, яка реєструється на сайті МСЛ ( www . msl . ua ) для участі в державних лотереях, які проводяться МСЛ через мережу Інтернет, також погоджується надавати МСЛ/Розповсюджувачу державних лотерей, які проводяться МСЛ, інформацію щодо себе, у разі, якщо обраний фізичною особою спосіб отримання коштів відрізняється від способу, в який така фізична особа поповнила свій ігровий баланс на зазначеному сайті. 

4.7.   МСЛ (розповсюджувач державних лотерей, які проводяться МСЛ) не надає фізичним особам можливості приймати через мережу Інтернет участі у державних лотереях, які проводяться МСЛ, без проходження такими особами процедури повної реєстрації на сайті та надання ними документів/інформації, обсяг якої визначається МСЛ.

4.8.   МСЛ (розповсюджувач державних лотерей, які проводяться МСЛ) не здійснює операції з повернення ставок у державні лотереї та операції з виплати виграшу у державні лотереї, які проводяться МСЛ через мережу Інтернет, без проходження фізичною особою – учасником державних лотерей процедури належної перевірки її особи.

4.9.   Під час проведення процедури належної перевірки МСЛ (розповсюджувач державних лотерей, які проводяться МСЛ) встановлює, зокрема, щодо фізичної особи – громадянина України інформацію щодо її прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, дати народження, номеру (та за наявності - серії) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). 

При проходженні належної перевірки МСЛ (розповсюджувач державних лотерей, які проводяться МСЛ) може вимагати подання іншої інформації та документів, які необхідні для проведення належної перевірки, а фізична особа, яка реєструється на сайті на сайті www . msl . ua або уже зареєстрована на цьому сайті повинна надати всі необхідні документи та інформацію. Інформація та документи повинні бути актуальними на дату перевірки, а також інформація повинна бути достовірною та повною, а документи – чинними на дату їх подання. 

Реєструватися на сайті www . msl . ua для участі у державних лотереях, які проводяться МСЛ, можуть виключно громадяни України (окрім громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України).

4.10.   Під час проходження належної перевірки фізичною особою, яка має намір через мережу Інтернет (на сайті www . msl . ua ) взяти участь у державній лотереї, яка проводиться МСЛ, така фізична особа також повинна повідомити чи належить вона до РЕР. У разі, якщо на момент проходження процедури належної перевірки фізична особа не належала до РЕР, але у будь-який момент після проходження такої процедури набула статусу РЕР, то така фізична особа повинна повідомити про це МСЛ протягом трьох робочих днів з дня настання таких змін (з дня, коли така фізична особа набула статусу РЕР).

Щодо РЕР МСЛ (розповсюджувачем від імені МСЛ) проводяться ПЗНП. 

4.11.   Клієнтом МСЛ – учасником державних лотерей не може бути юридична особа, а також траст та інше подібне правове утворення. Клієнтом МСЛ – учасником державних лотерей не може бути іноземний громадянин.

5.Щодо політики юридичної перевірки партнерів

5.1. МСЛ перед укладенням із фізичними та юридичними особами, які мають намір набути статусу розповсюджувача державних лотерей, які проводяться МСЛ, проводить юридичну перевірку таких потенційних партнерів.

5.2. Фізичні особи та юридичні особи, які мають статус розповсюджувача державних лотерей, що проводяться МСЛ (уповноважені особи таких юридичних осіб), проходять організовані МСЛ освітні заходи з питань належного виконання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

6.Моніторинг клієнтів – учасників державних лотерей

6.1. Особа клієнта МСЛ – учасника державних лотерей або особи, яка має намір взяти участь у державних лотереях, які проводяться МСЛ, встановлюється шляхом ідентифікації та верифікації. При первинній ідентифікації та верифікації особи клієнта щодо такого клієнта МСЛ встановлює/присвоює ступінь ризику (низький, середній, високий чи неприйнятно високий), який в подальшому періодично переглядається, у тому числі на результатом моніторингу та аналізу дій такого клієнта на сайті МСЛ.

6.2. Моніторинг клієнта МСЛ (у тому числі його дій) здійснюється щоденно, у тому числі здійснюється перевірка на предмет наявності/включення клієнта до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної  діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, до осіб, щодо яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції".

7.Щодо ведення документації

7.1. Документи щодо належної перевірки учасників, їх представників, а також всі документи, які стосуються ділових відносин з клієнтами, оцінки та переоцінки ризиків зберігаються не менше ніж протягом п’яти років після припинення ділових відносин з клієнтом, а всі необхідні дані про фінансові операції (достатні для того, щоб простежити хід операції) – не менше п’яти років після завершення операції.


Ми у Viber!