0 (800) 21 00 65 help@msl.ua
00:00
МСЛ
00:00
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
1. ТЕРМІНИ

Користувач – фізична особа, яка користується Сервісами.

Сервіси – власне Сайт, а також комп’ютерні програми, що надають Користувачу змогу здійснити від свого імені ставку для участі в лотереї, отримати приз, у разі виграшу Користувача у лотерею, чи одержати інформацію щодо розіграшу і розповсюдження лотерей.

Сайт – офіційний сайт оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» в мережі Інтернет (www.msl.ua).

Комп’ютерна програма – комп’ютерна програма (веб-додаток, мобільний додаток, інструмент тощо), що доступна для завантаження на Сайті та призначена для надання Користувачу можливості здійснити від свого імені ставку для участі в лотереї, отримати приз, у разі виграшу Користувача у лотерею, чи одержати інформацію щодо розіграшу і розповсюдження лотерей.

Ставка – плата, що здійснюється у безготівковій формі за одноразову участь у державній лотереї чи в її окремому тиражі.

Лотерея – масова гра, яка проводиться або проводитиметься оператором державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», участь в якій можлива через мережу Інтернет, і передбачає розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями відповідно до умов проведення державної лотереї.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1. Ця Політика конфіденційності (надалі – Політика) визначає загальні вимоги до обробки та захисту персональних даних Користувачів, які збираються в процесі користування ними Сервісами.

2.2. Володільцем отриманих від Користувачів персональних даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (надалі – Оператор).

2.3. Розпорядником персональних даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «СКЕД СОФТ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симиренка 36, оф. 310.

2.4. Перед реєстрацією на Сайті або завантаженням комп’ютерної програми Користувач зобов’язаний ознайомитись з положеннями Політики та надати свою однозначну згоду на обробку персональних даних, зазначених у Розділі 3 Політики.

2.5. Згода Користувача на обробку його персональних даних надається в електронній формі, шляхом проставлення відмітки (позначки) напроти відповідного пункту під час реєстрації на Сайті або завантаження комп’ютерної програми. Згода Користувача на обробку його персональних даних може виражатись у конклюдентних діях, зокрема у продовженні використання Сервісів після того, як Користувач повинен був ознайомитись із цією Політикою.

Користувач не має права користуватися Сервісами, якщо він не згоден із умовами Політики.

Якщо особа повністю або частково не погоджується з цією Політикою, тоді така особа зобов’язана припинити користування Сервісами і залишити Сайт.

3. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ЗБИРАЄТЬСЯ

3.1. До інформації про Користувача, яка збирається Оператором, відноситься:

3.1.1. Інформація, отримана від Користувача, зокрема:

- ПІБ фізичної особи;

- дата народження;

- місце реєстрації та фактичне місце проживання;

- номер та серія паспорта, інші паспортні дані;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- номер телефону;

- електрона пошту;

- фото;

- реквізити платіжної карти.

3.1.2. Інформація отримана під час користування сервісами, зокрема:

файли Cookies;

IP-адреса Користувача;

поведінка Користувача на Сайті та комп’ютерній програмі.

3.2. Оператор має право додатково збирати персональні дані Користувача, окрім тих, що зазначені у пункті 3.1 Політики, якщо про їх склад, зміст і мету обробки повідомлено у правилах користування відповідною комп’ютерною програмою.

Положення цієї Політики поширюються на порядок збору і обробки персональних даних, не зазначених у пункті 3.1. Політики.

3.3. Оператор може автоматично збирати не особисту інформацію Користувача (інформація, яка не дозволяє прямо чи опосередковано ідентифікувати особу), таку як тип інтернет-браузера або сайту, з якої Користувач перейшов на Сайт. Оператор також може об'єднувати отримані від Користувача дані.

4. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Оператор збирає інформацію про ПІБ, дату народження, місце реєстрації/проживання, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити платіжної карти, номер телефону та електронну пошту Користувача для ідентифікації особи, створення і управління Обліковими записами користувача (Особистим кабінетом гравця), забезпечення можливості Користувачу здійснити ставку для участі у державній лотереї від свого імені та отримання ним призу (у разі виграшу Користувача).

4.2. Оператор збирає інформацію про електронну пошту Користувача та номер телефону для обміну інформацією між Оператором та Користувачем, в тому числі з питань надання участі Користувача у лотереях або проведення дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв'язку.

Оператор забезпечує Користувачу можливість відмовитись (відписатись) від отримання SMS, листів на електронну пошту та Web push повідомлень з інформацією про діяльність Оператора.

4.3. Оператор збирає інформацію про файли Cookies, IP-адресу Користувача, поведінку Користувача на Сайті для адаптації маркетингових і рекламних заходів, що пропонується на Сайті або сервісах третіх осіб, та контролю загальної і індивідуальної активності Користувачів.

4.4. Оператор зберігає зібрану і отриману інформацію протягом трьох років, з моменту останньої проведеної дії у Обліковому записі користувача (Особистому кабінеті гравця).

5. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

5.1. Особисті немайнові права на персональні дані Користувача є невід'ємними і непорушними. Користувач має усі права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» та іншими законодавчими актами, зокрема:

5.1.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

5.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

5.1.3. на доступ до своїх персональних даних;

5.1.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5.1.5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

5.1.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

5.1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

5.1.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи до суду;

5.1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

5.1.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

5.1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

5.1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

5.1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5.2. Користувач має право пред’являти вмотивовану вимогу Оператору щодо заборони обробки своїх персональних даних (їх частини) та (або) зміни їх складу/змісту. Така вимога розглядається Оператором впродовж 10 днів з моменту отримання.

Вимога щодо заборони обробки персональних даних повинна містити прізвище, власне ім’я та по батькові Користувача, його місце проживання, засоби зв’язку із Користувачем (номер телефону та електронну пошту), конкретні персональні дані та законні підстави для заборони їх подальшої обробки Оператором.

Користувач, посилаючись на недостовірність його персональних даних, зобов’язаний на підтвердження даної обставини надати видані на його ім'я документи, які містять достовірні відомості про особу.

5.3. Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані Користувача (їх частина) обробляються незаконно Оператор припиняє обробку персональних даних Користувача (їх частини) та інформує про це Користувача.

5.4. Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані Користувача (їх частина) є недостовірними, Оператор припиняє обробку персональних даних Користувача (їх частини) або змінює їх склад/зміст та інформує про це Користувача.

5.5. Вимоги щодо заборони обробки персональних даних не підлягають задоволенню у випадку необхідності використання персональних даних Користувача для участі гравця у лотереї, у які він здійснив ставку, або виплаті Користувачу виграшу у лотерею.

5.6. У разі якщо вимога не підлягає задоволенню або зміст вимоги не відповідає положенням пункту 5.2 Політики, Користувачу надається мотивована відповідь щодо відсутності підстав для її задоволення.

5.7. Користувач має право відкликати згоду на обробку персональних даних без зазначення мотивів, у разі якщо єдиною підставою для обробки є згода суб’єкта персональних даних.

З моменту відкликання згоди Оператор зобов’язаний припинити обробку персональних даних.

Вимога відкликати згоду на обробку персональних даних повинна містити прізвище, власне ім’я та по батькові Користувача, його місце проживання, засоби зв’язку із Користувачем (номер телефону та електронну пошту), конкретні персональні дані щодо яких відкликається згода на обробку Оператором.

В разі відкликання згоди на обробку персональних даних Користувач не має права здійснювати ставку у лотереї через мережу Інтернет.

5.8. Вимоги надсилаються у письмовій формі на адресу: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 50-А, або в електронній формі через електронну пошту: help@msl.ua.

6. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

6.1. Оператор не передає персональні дані третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України та цією Політикою.

6.2. Користувач надає згоду на поширення своїх персональних даних для прийняття ставки Користувача розповсюджувачами, проведення (обробки) платежів та виплати Користувачу виграшів у лотереї.

6.3. Оператор передає персональні данні афілійованим особам, іншим довіреним особам для обробки інформації за дорученням і на умовах Оператора, що відповідають Політиці і іншими вимогами законодавства.

6.4. Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних забезпечує Оператор.

6.5. Поширення персональних даних без згоди Користувача, допускається у випадках, визначених чинним законодавством України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані, рішенням суду.

6.6. Оператор залишає за собою право надавати знеособлені дані будь-яким третім особам.

7. ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Вся інформація, яка обробляється Оператором, захищена спеціальними організаційними та технічними заходами з метою запобігання випадкових втрат або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

7.2. Кожен із працівників Товариства користується доступом лише до тих персональних даних, які необхідні йому у зв’язку з виконанням своїх трудових обов’язків.

7.3. Інформація про Користувача, яка отримана в результаті його реєстрації на Сайті та в ході участі в лотереї зберігається таким чином:

7.3.1. логін не видозмінюється, зберігається в системі;

7.3.2. пароль захищається за допомогою кодування, що унеможливлює доступ до паролю Користувача будь-яких осіб (в тому числі працівників Оператора);

7.3.3. інформація отримана від Користувача (ПІБ, адреса, номер та серія паспорта тощо) зберігаються в системі, доступ до якої мають спеціально визначені відповідальні особи Оператора;

7.3.4. інформація про історію гри (суми виграшу) фіксується в центральній системі та не є персоніфікованою.

7.4. Видалення та знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.

8. ЗМІНА ПОЛОЖЕНЬ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

8.1. Оператор має право в односторонньому порядку змінювати умови Політики, не повідомляючи про це Користувача. Зміни до Політики вступають у силу з моменту їх розміщення/публікації на Сайті.

Ми у Viber!