0 (800) 21 00 65 help@msl.ua
00:00
МСЛ
00:00

Умови проведення рекламної акції «Чарівний вікенд в столиці на двох»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Безоплатна рекламна акція «Чарівний вікенд в  столиці на двох» (далі – Акція) проводиться з метою популяризації (рекламування) серед населення державної грошової лотереї «Лото-Забава», оператором якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (далі – Замовник Акції).

 Акція проводиться на безоплатних засадах.

1.2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙЛОТ», що знаходиться за адресою: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, 36, офіс 307 (далі – Організатор).

2. ТЕРИТОРІЯ, ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ ТА ПОДАРУНКИ

2.1. Акція проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованої території України.

2.2. Акція проводиться в період з 18:00:00 години «04» лютого 2022 року до 18:00:00 «14» лютого 2022 року (за київським часом).

2.3. За результатами проведення Акції визначається одна особа, що набуде статусу Переможця Акції та отримає у дарунок романтичну прогулянку в місті Києві (далі – Подарунок).

Під романтичною прогулянкою в місті Києві мається на увазі організоване дозвілля для двох осіб у місті Києві загальною тривалістю з 08.00 год 19 лютого 2022 року до 14.00 год 20 лютого 2022 року та включає, у тому числі розміщення в готелі.

У вартість Подарунку входить вартість розміщення двох осіб у готелі тривалістю одна доба.

У вартість Подарунку не включаються інші витрати, у тому числі, але не виключно, трансфер від місця проживання до міста Києва та назад, особисті витрати осіб, вартість харчування.

Заміна Подарунку грошовим еквівалентом та/або заміна на будь-які інші види матеріальної компенсації – не допускається. Подарунок обміну чи поверненню не підлягає.

2.4. У разі зміни Періоду проведення Акції, у тому числі у разі припинення проведення Акції, відповідна інформація обов’язково оприлюднюється в порядку, аналогічному порядку оприлюднення цих Умов.

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ

3.1. Взяти участь в Акції мають право будь-які дієздатні повнолітні фізичні особи, окрім:

а) працівників Організатора та Замовника Акції і членів їхніх родин (зокрема, чоловік (дружина), діти, брати (сестри), батьки);

б) власників і працівників рекламних агентств та партнерів, які мають причетність до проведення Акції, а також членів їхніх родин (зокрема, чоловік (дружина), діти, брати (сестри), батьки).

3.2. У випадку, якщо в момент отримання Подарунку буде встановлено, що особа, яка брала участь в Акції, не може бути Учасником Акції, Подарунок, який така особа має змогу отримати їй не надається.

4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

4.1. Акція проводиться серед осіб, які відповідають вимогам, викладеним у пункті 3.1 цих Умов, та які набули статусу Учасника Акції в спосіб, що визначений цими Умовами.

4.2. Для набуття статусу Учасника Акції будь-яка фізична особа, яка відповідає вимогам пункту 3.1 цих Умов (далі – Зацікавлена особа),  повинна в період з 18:00:00 годин «04» лютого 2022 року до 23:59:59 «13» лютого 2022 року на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет, відповідно до процедур запроваджених на сайті, придбати online не менше трьох білетів лотереї «Лото-Забава» однією транзакцією на один з тиражів  лотереї.

Під час придбання не менше трьох білетів лотереї «Лото-Забава» однією транзакцією на один з тиражів  лотереї Зацікавлена особа автоматично реєструється для участі в Акції та, відповідно, набуває статусу Учасника Акції.

4.3. Зацікавлена особа має право придбати необмежену кількість білетів лотереї «Лото-Забава» на один з тиражів  лотереї для участі в Акції, за умови придбання не менше трьох білетів кожною транзакцією.

4.4. Кожна покупка не менше трьох білетів лотереї «Лото-Забава» однією транзакцією на один з тиражів  лотереї буде брати участь у визначенні Переможців окремо, у порядку, встановленому цими Умовами.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

5.1. Визначення Переможця Акції, що набуде право на отримання Подарунку буде здійснюватися за принципом випадковості за допомогою сервісу випадкових чисел Random.org серед усіх Учасників Акції у період з 12:00:00 годин  до 18:00:00 «14» лютого 2022 року.

5.2. У порядку та строки, встановлені пунктом 5.1 Умов, буде визначено одну особу, яка може набути право на набуття статусу Переможця Акції та отримання Подарунку.

Після визначення особи, яка може набути права на отримання Подарунку уповноважена особа Організатора Акції уточнює засобами зв’язку вказаними такою особою на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет можливість отримання Подарунку, у порядку передбаченому цими  Умовами.

У разі узгодження з відповідною особою отримання Подарунку, така особа визначається Переможцем та отримує Подарунок, у порядку та строки передбачені цими Умовами.

У разі, якщо така особа, незалежно від причин, відмовляється отримати Подарунок, то така особа не визначається Переможцем не набуває права на Подарунок та/або заміну Подарунку грошовим еквівалентом та/або будь-яку грошову компенсацію.

У разі відмови однієї або декількох осіб, що може бути визначена Переможцем, Організатор Акції здійснює визначення Переможця серед всіх інших Учасників Акції у порядку, передбаченому пунктом 5.1 до моменту визначення одного Переможця, що набуде право на Подарунок.

5.3. Відео визначення Переможця Акції та результати Акції будуть опубліковані на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет та на офіційних сторінках у соціальних мережах.

5.4. Переможець, що набув права на отримання Подарунку, відповідно до цих Умов, реалізує право на отримання такого Подарунку 19 – 20 лютого 2022 року, у порядку передбаченому цими Умовами та узгодженому з Переможцем уповноваженою особою Організатора Акції.

Дата реалізації права/використання Подарунку може бути змінена за згодою Сторін.

Під час використання Подарунку/реалізації права на Подарунок, Переможець повинен пред’явити негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до вручення Подарунка, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцини, міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинування від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1.Відповідальність Організатора та Замовника Акції не виходить за межі вартості Подарунків, зазначених у цих Умовах.

6.2. Організатор та Замовник Акції не вступають в жодні суперечки щодо визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визнання за ними прав на одержання Подарунків та не несуть відповідальності за такі невизнання.

6.3.Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.

6.4. Не допускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, правочини, у яких Подарунок буде предметом відповідного правочину або засобом платежу.

6.5. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення із вказаних питань приймає Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду чи оскарженню.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Учасник, беручи участь в Акції, підтверджує, що він є дієздатним та повнолітнім.

У разі, якщо під час проведення Акції буде достеменно встановлено, що особа, яка взяла участь в Акції, не може бути Учасником (не відповідає п. 3.1 цих Умов), то така особа втрачає право на отримання будь-яких Подарунків Акції.

7.2. Організатор залишає за собою право змінювати ці Умови на власний розсуд, при цьому опубліковуючи такі зміни в порядку, аналогічному порядку опублікування цих Умов.

7.3. У разі, якщо Учасник, який отримав право на Подарунок, не має змоги отримати такий Подарунок, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, він не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.

7.4. Організатор та Замовник Акції не беруть на себе відповідальності з приводу будь-яких суперечностей щодо права власності на Подарунок.

7.5. Учасники Акції погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

7.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Умовами Акції та свою повну і безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Умов або відмова Учасника від належного їх виконання вважаються відмовою Учасника від участі в Акції та від отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.

7.8. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме щодо можливості укладення вказаного договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

7.9.Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Умови не є публічною обіцянкою винагороди

8. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

8.1. Ці Умови Акції розміщуються на офіційному сайті Замовника Акції за посиланням: http://msl.uaта набувають чинності з моменту їх опублікування.


Ми у Viber!