0 (800) 21 00 65 help@msl.ua
00:00
МСЛ
00:00

Умови проведення рекламної акції

Умови проведення рекламної акції «Кожний акційний білет – із бонусом»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Рекламна акція «Кожний акційний білет – із бонусом» (далі – Акція) проводиться з метою популяризації (рекламування) серед населення державної грошової лотереї «Лото-Забава», оператором якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (далі – Замовник Акції).

 Акція проводиться на безоплатних засадах.

1.2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙЛОТ», що знаходиться за адресою: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 50-А (далі – Організатор).

2.  ТЕРИТОРІЯ, ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ ТА ПРИЗОВИЙ ФОНД

2.1. Акція проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованої території України.

2.2. Акція проводиться в період з 10:00:00 години «09» серпня 2020 року до 10:00:00 «30» серпня 2020 року.

2.3. Призовий фонд Акції складається з суми коштів у розмірі 2 489 985,00 грн.

2.4. У разі зміни Періоду проведення Акції, у тому числі у разі припинення проведення Акції, відповідна інформація обов’язково оприлюднюється в порядку, аналогічному порядку оприлюднення цих Умов.

3.  УЧАСНИКИ АКЦІЇ

3.1. Взяти участь в Акції мають право будь-які дієздатні повнолітні фізичні особи, окрім:

а) працівників Організатора та Замовника Акції і членів їхніх родин (зокрема, чоловік (дружина), діти, брати (сестри), батьки);

б) власників і працівників рекламних агентств та партнерів, які мають причетність до проведення Акції, а також членів їхніх родин (зокрема, чоловік (дружина), діти, брати (сестри), батьки).

3.2. У випадку, якщо в момент отримання Призу буде встановлено, що особа, яка брала участь в Акції, не може бути Учасником Акції, Приз, який така особа має змогу отримати їй не надається.

4.  УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

4.1. Акція проводиться серед осіб, які відповідають вимогам, викладеним у пункті 3.1 цих Умов, та які набули статусу Учасника Акції в спосіб, що визначений цими Умовами.

4.2. Для набуття статусу Учасника Акції будь-яка фізична особа, яка відповідає вимогам пункту 3.1 цих Умов, (далі – Зацікавлена особа) повинна в період з 10:00:00 години «02» серпня 2020 року до 20:15:00 «29» серпня 2020 року придбати два або більше білетів лотереї «Лото-Забава» щонайменше з однією додатковою ігровою комбінацією «Парочка», загальною вартістю від 50 грн і більше однією транзакцією на один з акційних тиражів  лотереї «Лото-Забава»  (тираж № 1097, розіграш якого відбудеться 16 серпня 2020 року, тираж № 1098, розіграш якого відбудеться 23 серпня 2020 року, тираж № 1099, розіграш якого відбудеться 30 серпня 2020 року). Під час придбання двох або більше білетів лотереї «Лото-Забава» щонайменше з однією додатковою ігровою комбінацією «Парочка» загальною вартістю від 50 грн і більше однією транзакцією на один з акційних тиражів  лотереї, на кожному білеті лотереї друкується додаткова акційна комбінація.

4.3. Зацікавлена особа може придбати білети лотереї «Лото-Забава» у пункті розповсюдження державних лотерей, які проводяться Оператором, або на сайті msl.ua у мережі Інтернет.

4.4. Кожна додаткова акційна комбінація, надрукована на білеті лотереї «Лото-Забава», є виграшною, за умови її реєстрації на сайті msl.ua у мережі Інтернет в період проведення Акції, передбачений пунктом 2.2 цих Умов. Розмір виграшу, порядок його отримання визначається відповідно до цих Умов.

4.5. Для отримання виграшу Учасник Акції, що придбав два або більше білетів лотереї «Лото-Забава», щонайменше з однією додатковою ігровою комбінацією «Парочка» загальною вартістю від 50 грн і більше однією транзакцією на один з акційних тиражів  лотереї «Лото-Забава» має ввести (зареєструвати) додаткову акційну комбінацію на сайті msl.ua у мережі Інтернет та зареєструватися, відповідно до процедури запровадженої на сайті.

4.6. Зацікавлена особа має право придбати необмежену кількість білетів лотереї «Лото-Забава», щонайменше з однією додатковою ігровою комбінацією «Парочка» загальною вартістю від 50 грн і більше однією транзакцією.

5.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ ПРИЗІВ

5.1.  Кожен Учасник Акції, що придбав два або більше білетів лотереї «Лото-Забава», щонайменше з однією додатковою ігровою комбінацією «Парочка» загальною вартістю від 50 грн і більше однією транзакцією на один з акційних тиражів  лотереї «Лото-Забава» та ввів додаткову акційну комбінацію на сайті msl.ua у мережі Інтернет отримує виграш  (приз) у розмірі 5 грн, 10 грн, 20 грн або 5000 грн.

5.2.  Розмір виграшу (призу) буде визначатися за принципом випадковості за допомогою прикладного програмного забезпечення, виключні майнові права на використання якого належать Оператору.

5.3.  Виграш (приз) у розмірі 5000 грн може отримати один Учасник Акції в межах одного акційного тиражу лотереї «Лото-Забава», виграш у розмірі 20 грн може отримати 20 000 Учасників Акції в межах одного акційного тиражу лотереї «Лото-Забава», виграш у розмірі 10 грн може отримати 30 000  Учасників Акції в межах одного акційного тиражу лотереї «Лото-Забава», виграш у розмірі 5 грн може отримати 24 999 Учасників Акції в межах одного акційного тиражу лотереї «Лото-Забава».

5.4.  Ввести (зареєструвати) додаткову акційну комбінацію та отримати виграш (приз) Учасники Акції, що придбали білети лотереї «Лото-Забава» тираж № 1097, розіграш якого відбудеться 16 серпня 2020 року, можуть у період з 10:00:00 години «09» серпня 2020 року до 20:15:00 «15» серпня 2020 року.

5.5.  Ввести (зареєструвати) додаткову акційну комбінацію та отримати виграш (приз) Учасники Акції, що придбали білети лотереї «Лото-Забава» тираж № 1098, розіграш якого відбудеться 23 серпня 2020 року, можуть у період з 10:00:00 години «16» серпня 2020 року до 20:15:00 «22» серпня 2020 року.

5.6.  Ввести (зареєструвати) додаткову акційну комбінацію та отримати виграш (приз) Учасники Акції, що придбали білети лотереї «Лото-Забава» тираж № 1099, розіграш якого відбудеться 30 серпня 2020 року, можуть у період з 10:00:00 години «23» серпня 2020 року до 20:15:00 «29» серпня 2020 року

5.7.  Виграші (призи) будуть відображені у субрахунку «Бонусні кошти» в особистому кабінеті Учасників Акції на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет автоматично протягом доби з моменту введення додаткової акційної комбінації, реєстрації на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет та визначення розміру виграшу (призу).

Учасник Акції зможе використати виграші (призи) виключно для придбання білетів лотерей (внесення ставок) у державні лотереї, які проводяться Оператором, крім оплати вартості (сплати ставки) лотерейних білетів державної тиражної грошової лотереї «Віртуальна ліга», державної тиражної лотереї «Каре», державної грошової лотереї тото «Спортліга», державної грошової лотереї «Сапер»,державної грошової лотереї «Вежа»,державної грошової лотереї «Смайл»,  державної грошової лотереї «Креш».

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1.Відповідальність Організатора та Замовника Акції не виходить за межі вартості Призів, зазначених у цих Умовах.

6.2. Організатор та Замовник Акції не вступають в жодні суперечки щодо визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визнання за ними прав на одержання Призів та не несуть відповідальності за такі невизнання.

6.3.Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.

6.4. Не допускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, правочини, у яких Приз буде предметом відповідного правочину або засобом платежу.

6.5. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення із вказаних питань приймає Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду чи оскарженню.

7.  ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Учасник, беручи участь в Акції, підтверджує, що він є дієздатним та повнолітнім.

У разі, якщо під час проведення Акції буде достеменно встановлено, що особа, яка взяла участь в Акції, не може бути Учасником (не відповідає п. 3.1 цих Умов), то така особа втрачає право на отримання будь-яких Призів Акції.

7.2. Організатор залишає за собою право змінювати ці Умови на власний розсуд, при цьому опубліковуючи такі зміни в порядку, аналогічному порядку опублікування цих Умов.

7.3. У разі, якщо Учасник, який отримав право на Приз, не має змоги отримати такий Приз, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, він не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.

7.4. Організатор та Замовник Акції не беруть на себе відповідальності з приводу будь-яких суперечностей щодо права власності на Приз.

7.5. Учасники Акції погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

7.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Умовами Акції та свою повну і безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Умов або відмова Учасника від належного їх виконання вважаються відмовою Учасника від участі в Акції та від отримання Призу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.

7.8. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме щодо можливості укладення вказаного договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

7.9.Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Умови не є публічною обіцянкою винагороди

8.  ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

8.1. Ці Умови Акції розміщуються на офіційному сайті Замовника Акції за посиланням: http://msl.ua та набувають чинності з моменту їх опублікування.


Ми у Viber!