0 (800) 21 00 65 help@msl.ua
00:00
МСЛ
00:00

Умови проведення рекламної акції «Подарунок від Спортпрогноз та youtv»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Рекламна акція «Подарунок від Спортпрогноз та youtv» (далі – Акція) проводиться з метою популяризації (рекламування) серед населення державної грошової лотереї тото «Спортпрогноз», оператором якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.», та сервісу «youtv».

 Акція проводиться на безоплатних засадах.

1.2. Організаторами Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.», що знаходиться за адресою: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 50-А та Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЛАТФОРМА ТВ», що знаходиться за адресою: 01103, м. Київ, б-р Дружби Народів, 14-16 (далі – Організатори).

2.  ТЕРИТОРІЯ, ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ ТА ПОДАРУНКИ

2.1. Акція проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованої території України.

2.2. Акція проводиться в період з 00:00:00 години «01» червня 2021 року до 23:59:59 «31» липня 2021 року.

2.3. Подарунком Акції є промокод, за яким кожен учасник Акції, що виконає вимоги цих Умов, отримує безкоштовну підписку на користування пакетом «Спорт» сервісу «youtv» протягом періоду, визначеного цими Умовами. 

2.4. У разі зміни Періоду проведення Акції, у тому числі у разі припинення проведення Акції, відповідна інформація обов’язково оприлюднюється в порядку, аналогічному порядку оприлюднення цих Умов.

3.  УЧАСНИКИ АКЦІЇ

3.1. Взяти участь в Акції мають право будь-які дієздатні повнолітні фізичні особи, окрім:

а) працівників Організаторів Акції і членів їхніх родин (зокрема, чоловік (дружина), діти, брати (сестри), батьки);

б) власників і працівників рекламних агентств та партнерів, які мають причетність до проведення Акції, а також членів їхніх родин (зокрема, чоловік (дружина), діти, брати (сестри), батьки).

3.2. У випадку, якщо в момент отримання Подарунку буде встановлено, що особа, яка брала участь в Акції, не може бути Учасником Акції, Подарунок, який така особа має змогу отримати їй не надається.

4.  УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

4.1. Акція проводиться серед осіб, які відповідають вимогам, викладеним у пункті 3.1 цих Умов, та які набули статусу Учасника Акції в спосіб, що визначений цими Умовами.

4.2. Для набуття статусу Учасника Акції будь-яка фізична особа, яка відповідає вимогам пункту 3.1 цих Умов, (далі – Зацікавлена особа) повинна в період з 00:00:00 години «01» червня 2021 року до 23:59:59 «31» липня 2021 року здійснити ставку в лотерею «Спортпрогноз» на суму 80 грн або 100 грн і більше однією транзакцією на будь-який із тиражів.

У разі здійснення Учасником Акції ставки в лотереї «Спортпрогноз» на суму 80 грн, такий Учасник отримає у подарунок промокод, за допомогою якого оформлює безкоштовну підписку на користування пакетом «Спорт»  сервісу «youtv» протягом 14 днів.

У разі здійснення Учасником Акції ставки в лотереї «Спортпрогноз» на суму 100 грн і більше, такий Учасник отримає у подарунок промокод, за допомогою якого оформлює безкоштовну підписку на користування пакетом «Спорт»  сервісу «youtv» протягом одного місяця.

4.3. Зацікавлена особа повинна здійснити ставку у лотереї «Спортпрогноз» на сайті msl.uaу мережі Інтернет.

4.4. Під час здійснення ставки на суму 80 грн або 100 грн і більше однією транзакцією в лотерею «Спортпрогноз» на сайті msl.uaу мережі Інтернет учасник отримує посилання з промокодом, за допомогою якого Учасник Акції оформлює безкоштовну підписку на користування сервісом «youtv» протягом 14 днів або одного місяця.

4.6 Учасник Акції, зареєстрований на сервісі «youtv» (незареєстровані Учасники Акції мають зареєструватися, згідно запроваджених процедур) один промокод може використати лише один раз та оформити безкоштовну підписку на користування сервісом «youtv» протягом періоду, визначеного пунктом 4.2 цих Умов. Активація підписки дійсна на 5 пристроях одночасно, для яких доступний сервіс youtv. Одночасний перегляд можливий на 3 пристроях одночасно, для яких доступний сервіс youtv.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1.Відповідальність Організаторів Акції не виходить за межі вартості Подарунків, зазначених у цих Умовах.

5.2. Організатори Акції не вступають в жодні суперечки щодо визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визнання за ними прав на одержання Подарунків та не несуть відповідальності за такі невизнання.

5.3.Організатори Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організаторів Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.

5.4. Не допускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, правочини, у яких Подарунок буде предметом відповідного правочину або засобом платежу.

5.5. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення із вказаних питань приймають Організатори Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організаторів є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду чи оскарженню.

6.  ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Учасник, беручи участь в Акції, підтверджує, що він є дієздатним та повнолітнім.

У разі, якщо під час проведення Акції буде достеменно встановлено, що особа, яка взяла участь в Акції, не може бути Учасником (не відповідає п. 3.1 цих Умов), то така особа втрачає право на отримання будь-яких Подарунків Акції.

6.2. Організатори залишають за собою право змінювати ці Умови на власний розсуд, при цьому опубліковуючи такі зміни в порядку, аналогічному порядку опублікування цих Умов.

6.3. У разі, якщо Учасник, який отримав право на Подарунок, не має змоги отримати такий Подарунок з будь-яких причин, що не залежать від Організаторів, він не має права на отримання від Організаторів будь-якої компенсації.

6.4. Організатори Акції не беруть на себе відповідальності з приводу будь-яких суперечностей щодо права власності на Подарунки.

6.5. Учасники Акції погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

6.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Умовами Акції та свою повну і безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Умов або відмова Учасника від належного їх виконання вважаються відмовою Учасника від участі в Акції та від отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організаторів Акції будь-якої компенсації.

6.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатори мають право залучати будь-яких третіх осіб.

6.8. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме щодо можливості укладення вказаного договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

6.9.Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Умови не є публічною обіцянкою винагороди.

7.  ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

7.1. Ці Умови Акції розміщуються на офіційних сайтах Організаторів Акції за посиланням: http://msl.ua та https://youtv.ua  і  набувають чинності з моменту їх опублікування.


Ми у Viber!