0 (800) 21 00 65 help@msl.ua
00:00
МСЛ
00:00

Правила проведення акції «Бонус 50% на перший депозит»

Правила проведення безоплатної рекламної акції «Бонус 50% на перший депозит»

1. Рекламна акція «Бонус 50% на перший депозит» (далі – Акція) проводиться на безоплатних засадах серед повнолітніх фізичних осіб з метою стимулювання розповсюдження через мережу Інтернет квитків державних лотерей, оператором яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.».

2. Організатором та Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «АйЛОТ», яке має статус розповсюджувача державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.» (код ЄДРПОУ 38441475, м. Київ, вул. Симиренка, 36, оф. 307).

3. Замовником Акції є оператор державних лотерей Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (код ЄДРПОУ 30109292, м. Київ, вул. Шовковична, 50-А).

4. Акція проводиться на всій території України, що підконтрольна українській владі. Акція не проводиться на тимчасово окупованій території України.

5. Акція проводиться з 17 год. 20 хв. (за київським часом) 17 квітня 2020 року до 23 год. 59 хв. (за київським часом) 8 квітня 2021 року включно (надалі – Строк проведення Акції).

6. Акція проводиться виключно на безоплатних засадах. Ця Акція не є лотереєю та азартною грою.

7. Учасниками Акції є повнолітні фізичні особи, які зареєстровані на веб-сайті оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» (https://igra.msl.ua)та протягом строку проведення Акції виконали всі Умови Акції відповідно до пункту 7 Правил.

8. Для набуття фізичною особою, визначеною у пункті 7 цих Правил, статусу Учасника Акції вона повинна протягом строку проведення Акції вперше зареєструватися на сайті https://igra.msl.ua та поповнити особистий рахунок у персональному кабінеті гравця однією транзакцією на суму від 100 до 10 000 грн. У разі, коли гравець уже зареєстрований на вказаному сайті, він набуває статусу Учасника Акції, якщо вперше в строк проведення Акції поповнить особистий рахунок у персональному кабінеті гравця однією транзакцією на суму від 100 до 10 000 грн.

9. Проведення Акції полягає у наданні можливості учаснику Акції безкоштовно розіграти на вебсайті https://igra.msl.ua лотерейні квитки (білети) вартістю 50% від суми поповнення особистого рахунку у персональному кабінеті гравця, крім лотерейних білетів державної грошової тиражної лотереї «Віртуальна ліга», державної тиражної лотереї «Каре», державної грошової лотереї тото «Спортпрогноз 100+», державної грошової лотереї «Сапер», державної грошової лотереї «Вежа», державної грошової лотереї «Смайл» (надалі – дарунок в Акцію), з урахуванням положень, передбачених пунктом 8 Правил.

Дарунок в Акцію надається Учаснику Акції протягом 24 годин з моменту повного і своєчасного виконання всіх  умов Акції, передбачених цими Правилами.

10. Учасник Акції, який набув права на отримання дарунку в Акцію,  має право відмовитися від отримання дарунку (повністю або частково). При цьому, Учасник Акції не має права на отримання грошової компенсації вартості дарунку (як повної, так і часткової компенсації), а також не має права на заміну дарунку будь-яким іншим майном.

Учасник Акції, який частково відмовився від дарунку в Акцію (виявив намір розіграти на сайті https://igra.msl.ua лотерейні квитки (білети) на суму, що є меншою ніж вартість дарунку в Акцію), не має права на отримання грошових коштів на суму, що становить різницю між вартістю дарунку в Акцію та вартістю дарунка, фактично отриманого таким Учасником Акції.

11. У разі якщо Учасник Акціївикористовує відповідний обліковий запис для вчинення шахрайства, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення або інших неправомірних дій, такий Учасник Акції позбавляється права на отримання дарунку в Акцію.

12. Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в Акції працівники Організатора Акції та засновники (учасники) Організатора Акцій.

13. Фізична особа, зареєстрована на веб-сайті оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» (https://igra.msl.ua), не набуває статусу Учасника  Акції, якщо вона:

- протягом строку проведення Акції лише частково виконала умови Акції (поповнила особистий рахунок у персональному кабінеті на суму від 100 до 10 000 грн., але не однією транзакцією);

- виконала Умови Акції поза межами строку проведення Акції;

-  має інші облікові записи на сайті https://igra.msl.ua.

14. Повнолітня фізична особа, приймаючи участь в Акції, погоджується з цими Правилами.

15. Організатор Акції залишає за собою право вносити зміни до цих Правил, у тому числі змінювати Строк проведення Акції. Зміни до цих Правил підлягають обов’язковому оприлюдненню на веб-сайті https://igra.msl.ua.

16. Інформаційна підтримка щодо проведення Акції надається за телефоном гарячої лінії  0 (800) 21 00 65 (безкоштовно по Україні), яка підтримується щоденно з 09:00 год. до 21:00 год. за київським часом.

17. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції, до якого спрямоване звернення (претензія) Учасника Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

18. Претензії від Учасників Акції щодо проведення цієї Акції приймаються протягом всього Строку проведення Акції, а також протягом 30 днів з дня його закінчення.


М.С.Л за відповідальну гру!
Гра починається з 18-ти років!
Ми у Viber!