0 (800) 21 00 65 help@msl.ua
00:00
МСЛ
00:00

Умови проведення рекламної акції «Подарунок кожному від Мегалот та youtv»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Рекламна акція «Подарунок кожному від Мегалот та youtv» (далі – Акція) проводиться з метою популяризації (рекламування) серед населення державної числової тиражної лотереї «Мегалот», оператором якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» та сервісу «youtv» .

 Акція проводиться на безоплатних засадах.

1.2. Організаторами Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.», що знаходиться за адресою: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 50-А та Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЛАТФОРМА ТВ», що знаходиться за адресою: 01103, м. Київ, б-р Дружби Народів, 14-16  (далі – Організатори).

2.  ТЕРИТОРІЯ, ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ ТА ПРИЗОВИЙ ФОНД

2.1. Акція проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованої території України.

2.2. Акція проводиться в період з 00:00:00 години «01» листопада 2020 року до 23:59:59 «31» грудня 2020 року.

2.3. Призом Акції є промокод, за яким кожен учасник Акції, що виконає вимоги цих Умов, отримує безкоштовну підписку на користування сервісом «youtv» протягом одного місяця. 

2.4. У разі зміни Періоду проведення Акції, у тому числі у разі припинення проведення Акції, відповідна інформація обов’язково оприлюднюється в порядку, аналогічному порядку оприлюднення цих Умов.

3.  УЧАСНИКИ АКЦІЇ

3.1. Взяти участь в Акції мають право будь-які дієздатні повнолітні фізичні особи, окрім:

а) працівників Організаторів Акції і членів їхніх родин (зокрема, чоловік (дружина), діти, брати (сестри), батьки);

б) власників і працівників рекламних агентств та партнерів, які мають причетність до проведення Акції, а також членів їхніх родин (зокрема, чоловік (дружина), діти, брати (сестри), батьки).

3.2. У випадку, якщо в момент отримання Призу буде встановлено, що особа, яка брала участь в Акції, не може бути Учасником Акції, Приз, який така особа має змогу отримати їй не надається.

4.  УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

4.1. Акція проводиться серед осіб, які відповідають вимогам, викладеним у пункті 3.1 цих Умов, та які набули статусу Учасника Акції в спосіб, що визначений цими Умовами.

4.2. Для набуття статусу Учасника Акції будь-яка фізична особа, яка відповідає вимогам пункту 3.1 цих Умов, (далі – Зацікавлена особа) повинна в період з 00:00:00 години «01» листопада 2020 року до 23:59:59 «31» грудня 2020 року здійснити ставку в  лотерею «Мегалот» на суму 25 грн і більше однією транзакцією на будь-який із тиражів  лотереї «Мегалот»  в період проведення Акції  на сайті msl.ua у мережі Інтернет

4.3. Під час здійснення ставки на суму 25 грн і більше однією транзакцією в лотерею «Мегалот» на сайті msl.ua у мережі Інтернет учасник отримує посилання, за яким переходить на лендінг-сторінку Акції.

4.4. Для отримання призу Учасник Акції, що здійснив ставку на суму 25 грн і більше однією транзакцією у лотерею «Мегалот» має перейти за посиланням у мережі Інтернет та отримати промокод, за допомогою якого Учасник Акції оформлює безкоштовну підписку на користування сервісом «youtv» протягом одного місяця.

4.5. Учасник Акції, зареєстрований на сервісі «youtv» (незареєстровані Учасники Акції мають зареєструватися, згідно запроваджених процедур) один промокод може використати лише один раз для одного абонента сервісу «youtv» та оформити безкоштовну підписку на користування сервісом «youtv» протягом одного місяця. Активація підписки дійсна на 5 пристроях одночасно, для яких доступний сервіс youtv.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1.Відповідальність Організаторів Акції не виходить за межі вартості Призів, зазначених у цих Умовах.

5.2. Організатори Акції не вступають в жодні суперечки щодо визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визнання за ними прав на одержання Призів та не несуть відповідальності за такі невизнання.

5.3.Організатори Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організаторів Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.

5.4. Не допускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, правочини, у яких Приз буде предметом відповідного правочину або засобом платежу.

5.5. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення із вказаних питань приймають Організатори Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організаторів є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду чи оскарженню.

6.  ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Учасник, беручи участь в Акції, підтверджує, що він є дієздатним та повнолітнім.

У разі, якщо під час проведення Акції буде достеменно встановлено, що особа, яка взяла участь в Акції, не може бути Учасником (не відповідає п. 3.1 цих Умов), то така особа втрачає право на отримання будь-яких Призів Акції.

6.2. Організатори залишають за собою право змінювати ці Умови на власний розсуд, при цьому опубліковуючи такі зміни в порядку, аналогічному порядку опублікування цих Умов.

6.3. У разі, якщо Учасник, який отримав право на Приз, не має змоги отримати такий Приз, з будь-яких причин, що не залежать від Організаторів, він не має права на отримання від Організаторів будь-якої компенсації.

6.4. Організатори Акції не беруть на себе відповідальності з приводу будь-яких суперечностей щодо права власності на Приз.

6.5. Учасники Акції погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

6.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Умовами Акції та свою повну і безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Умов або відмова Учасника від належного їх виконання вважаються відмовою Учасника від участі в Акції та від отримання Призу, при цьому така особа не має права на одержання від Організаторів Акції будь-якої компенсації.

6.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатори мають право залучати будь-яких третіх осіб.

6.8. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме щодо можливості укладення вказаного договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

6.9.Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Умови не є публічною обіцянкою винагороди.

7.  ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

7.1. Ці Умови Акції розміщуються на офіційних сайтах Організаторів Акції за посиланням: http://msl.uaта https://youtv.com.ua , і  набувають чинності з моменту їх опублікування.


Ми у Viber!