0 (800) 21 00 65 help@msl.ua
00:00
МСЛ
00:00

Умови проведення рекламної акції

Умови проведення рекламної акції «Святкові призи для гравців лотереї «Лото-Забава»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рекламна акція «Святкові призи для гравців лотереї «Лото-Забава» (далі – Акція) проводиться з метою популяризації (рекламування) серед населення державної грошової лотереї «Лото-Забава», оператором якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (далі – Замовник Акції).

 Акція проводиться на безоплатних засадах.

1.2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙ ЛОТ», що знаходиться за адресою: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 50-А (далі – Організатор).

2. ТЕРИТОРІЯ, ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ ТА ПРИЗОВИЙ ФОНД

2.1. Акція проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованої території України.

2.2. Акція проводиться в період з 10:00:00 годин «12» квітня 2020 року до 10:00:00 «19» квітня 2020 року.

2.3. Призовий фонд Акції складається із основних призів – що становлять загалом суму 12 000 грн,  та проміжних призів, що становлять загалом суму 6 000 грн.

2.4. У разі зміни Періоду проведення Акції, у тому числі у разі припинення проведення Акції, відповідна інформація обов’язково оприлюднюється в порядку, аналогічному порядку оприлюднення цих Умов.

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

3.1. Взяти участь в Акції мають право будь-які дієздатні повнолітні фізичні особи, що зареєстровані на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет, відповідно до процедури, запровадженої на вказаному сайті, окрім:

а) працівників Організатора та Замовника Акції і членів їхніх родин (зокрема, чоловік (дружина), діти, брати (сестри), батьки);

б) власників і працівників рекламних агентств та партнерів, які мають причетність до проведення Акції, а також членів їхніх родин (зокрема, чоловік (дружина), діти, брати (сестри), батьки).

3.2. У випадку, якщо в момент отримання Призу буде встановлено, що особа, яка брала участь в Акції, не може бути Учасником Акції, Приз, який така особа має змогу отримати їй не надається.

4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

4.1. Акція проводиться серед осіб, які відповідають вимогам, викладеним у пункті 3.1 цих Умов, та які набули статусу Учасника Акції в спосіб, що визначений цими Умовами.

4.2. Для набуття статусу Учасника Акції будь-яка фізична особа, яка відповідає вимогам пункту 3.1 цих Умов, (далі – Зацікавлена особа) повинна в період з 00:00:01 годин «12» квітня 2020 року до 20:00:00 «18» квітня 2020 рокупридбати білети лотереї «Лото-Забава», загальною вартістю від 75 грн і більше однією транзакцією на один з тиражів  лотереї «Лото-Забава» online через особистий кабінет на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет.

Під час придбання білетів, лотереї «Лото-Забава» загальною вартістю від 75 грн і більше однією транзакцією Зацікавлена особа автоматично реєструється для участі в Акції.

4.3. Зацікавлена особа має право придбати необмежену кількість білетів лотереї «Лото-Забава», загальною вартістю від 75 грн і більше однією транзакцією.

4.4. Кожна покупка білетів лотереї «Лото-Забава», загальною вартістю від 75 грн і більше однією транзакцією буде брати участь у розіграші Призів окремо, у порядку, встановленому цими Умовами.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ ПРИЗІВ

5.1. Розіграш основних призів буде здійснюється за допомогою прикладного програмного забезпечення, виключні майнові права на використання якого належать Оператору  у прямому ефірі розіграшу тиражу лотереї «Лото-Забава» 19 квітня 2020 року серед усіх Зацікавлених осіб що зареєструвалися у порядку, визначеному цими Умовами протягом періоду встановленого пунктом 4.2 цих Умов.

5.2. За результатами розіграшу основних призів, буде визначено три Переможці Акції призи між якими буде розподілено наступним чином:

За І місце – Переможець отримує суму коштів у розмірі 10 000 грн., що буде зарахована на баланс в особистому кабінеті гравця на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет;

За ІІ місце - Переможець отримує суму коштів у розмірі 1 000 грн., що буде зарахована на баланс в особистому кабінеті гравця на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет;

За ІІІ місце - Переможець отримує суму коштів у розмірі 1 000 грн., що буде зарахована на баланс в особистому кабінеті гравця на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет.

5.3. З 13 квітня 2020 року по 18 квітня 2020 року щоденно у проміжок часу з 12.00 до 14.00  за принципом випадковості за допомогою сервису random.org буде проведено розіграш проміжних призів та визначено по одному Переможцю Акції, кожен з яких отримає по одному проміжному призу, що становить суму коштів у розмірі 1 000 грн., що буде зарахована на баланс в особистому кабінеті гравця на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет.

5.4. Розіграш проміжних призів буде проводитись серед Зацікавлених осіб, що зареєструвалися у порядку, визначеному цими Умовами, таким чином:

5.4.1 У розіграші  13 квітня 2020 року беруть участь Зацікавлені особи, що зареєструвалися у порядку, визначеному цими Умовами у період з 00.00.01 годин «12» квітня 2020 року до 23:59:59 «12» квітня 2020 року.

5.4.2 У розіграші  14 квітня 2020 року беруть участь Зацікавлені особи, що зареєструвалися у порядку, визначеному цими Умовами у період з 00.00.01 годин «13» квітня 2020 року до 23:59:59 «13» квітня 2020 року.

5.4.3. У розіграші  15 квітня 2020 року беруть участь Зацікавлені особи, що зареєструвалися у порядку, визначеному цими Умовами у період з 00.00.01 годин «14» квітня 2020 року до 23:59:59 «14» квітня 2020 року.

5.4.4. У розіграші  16 квітня 2020 року беруть участь Зацікавлені особи, що зареєструвалися у порядку, визначеному цими Умовами у період з 00.00.01 годин «15» квітня 2020 року до 23:59:59 «15» квітня 2020 року.

5.4.5. У розіграші  17 квітня 2020 року беруть участь Зацікавлені особи, що зареєструвалися у порядку, визначеному цими Умовами у період з 00.00.01 годин «16» квітня 2020 року до 23:59:59 «17» квітня 2020 року.

5.4.6. У розіграші  18 квітня 2020 року беруть участь Зацікавлені особи, що зареєструвалися у порядку, визначеному цими Умовами у період з 00.00.01 годин «17» квітня 2020 року до 23:59:59 «17» квітня 2020 року.

5.5. Відео розіграшу проміжних призів буде опубліковано на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет та на офіційних сторінках у соціальних мережах  Facebook.com, Youtube.com.

5.6.  Проміжні призи та основні призи будуть зараховані на баланс в особистому кабінеті Переможців на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет автоматично протягом доби з моменту, проведення розіграшу та визначення Переможців.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1.Відповідальність Організатора та Замовника Акції не виходить за межі вартості Призів, зазначених у цих Умовах.

6.2. Організатор та Замовник Акції не вступають в жодні суперечки щодо визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визнання за ними прав на одержання Призів та не несуть відповідальності за такі невизнання.

6.3.Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.

6.4. Не допускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, правочини, у яких Приз буде предметом відповідного правочину або засобом платежу.

6.5. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення із вказаних питань приймає Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду чи оскарженню.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Учасник, беручи участь в Акції, підтверджує, що він є дієздатним та повнолітнім.

У разі, якщо під час проведення Акції буде достеменно встановлено, що особа, яка взяла участь в Акції, не може бути Учасником (не відповідає п. 3.1 цих Умов), то така особа втрачає право на отримання будь-яких Призів Акції.

7.2. Організатор залишає за собою право змінювати ці Умови на власний розсуд, при цьому опубліковуючи такі зміни в порядку, аналогічному порядку опублікування цих Умов.

7.3. У разі, якщо Учасник, який отримав право на Приз, не має змоги отримати такий Приз, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, він не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.

7.4. Організатор та Замовник Акції не беруть на себе відповідальності з приводу будь-яких суперечностей щодо права власності на Приз.

7.5. Учасники Акції погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

7.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Умовами Акції та свою повну і безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Умов або відмова Учасника від належного їх виконання вважаються відмовою Учасника від участі в Акції та від отримання Призу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.

7.8. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме щодо можливості укладення вказаного договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

7.9.Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Умови не є публічною обіцянкою винагороди

8. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

8.1. Ці Умови Акції розміщуються на офіційному сайті Замовника Акції за посиланням: http://msl.ua.
Ми у Viber!