0 (800) 21 00 65 help@msl.ua
00:00
МСЛ
00:00

Умови проведення рекламної акції

Умови проведення  безоплатної рекламної акції (турніру)

«Марафон щоденних призів»

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Безоплатна рекламна акція (турнір) «Марафон щоденних призів» (далі – Турнір) проводиться з метою популяризації (рекламування) серед населення державної грошової лотереї «Сапер», державної грошової лотереї «Вежа», державної грошової лотереї «Креш», державної грошової лотереї «Смайл» та державної грошової лотереї «Скарби долі», оператором яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (далі – Замовник Турніру).

 Турнір проводиться на безоплатних засадах.

1.2. Організатором Турніру є Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙЛОТ», що знаходиться за адресою: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 50-А (далі – Організатор).

2.  ТЕРИТОРІЯ, ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ ТА ПРИЗОВИЙ ФОНД

2.1. Турнір проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованої території України.

2.2. Турнір проводиться в період з 00:00:00 години «11» лютого 2021 року до 23:59:59 «21» лютого 2021 року включно (за київським часом).

2.3. Призовий фонд Турніру складається з суми коштів у розмірі 11 000 (десять тисяч) грн.

2.4. У разі зміни Періоду проведення Турніру, у тому числі у разі припинення проведення Турніру, відповідна інформація обов’язково оприлюднюється в порядку, аналогічному порядку оприлюднення цих Умов.

3.  УЧАСНИКИ ТУРНІРУ

3.1. Взяти участь в Турнірі мають право будь-які дієздатні повнолітні фізичні особи, що зареєстровані на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет, відповідно до процедури, запровадженої на вказаному сайті, окрім:

а) працівників Організатора та Замовника Турніру і членів їхніх родин (зокрема, чоловік (дружина), діти, брати (сестри), батьки);

б) власників і працівників рекламних агентств та партнерів, які мають причетність до проведення Турніру, а також членів їхніх родин (зокрема, чоловік (дружина), діти, брати (сестри), батьки).

3.2. У випадку, якщо в момент отримання Призу буде встановлено, що особа, яка брала участь в Турнірі, не може бути Учасником Турніру, Приз, який така особа має змогу отримати їй не надається.

4.  УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ

4.1. Турнір проводиться серед осіб, які відповідають вимогам, викладеним у пункті 3.1 цих Умов, та які набули статусу Учасника Турніру в спосіб, що визначений цими Умовами.

4.2. Для набуття статусу Учасника Турніру будь-яка фізична особа, яка відповідає вимогам пункту 3.1 цих Умов, (далі – Зацікавлена особа) повинна в період проведення Турніру придбати та розіграти білет лотереї «Сапер» та/або білет лотереї «Вежа» та/або білет лотереї «Креш» та/або білет лотереї «Смайл» та/або білет лотереї «Скарби долі» на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет.

Вартість придбаних білетів лотереї «Сапер» та/або «Вежа» та/або «Креш» та/або  «Смайл» та/або «Скарби долі» дорівнює кількості балів, які отримує Учасник Турніру. За результатом сумування всіх отриманих Учасником Турніру балів формується рейтинг -  турнірна таблиця.

4.3. Зацікавлена особа автоматично стає Учасником Турніру у разі виконання вимог, передбачених пунктом 4.2 цих Умов.

5.  ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

5.1.  Визначення переможців Турніру буде здійснюватися щоденно щляхом формування турнірної таблиці – рейтингу всіх Учасників Турніру, що виконали вимоги пункту 4.2 цих Умов та визначення трьох призових місцьсеред Зацікавлених осіб, що набули статусу Учасника Турніру наступним чином:

 12 лютого 2021 року буде визначено Переможців та три призові місця серед Зацікавлених осіб, що набули статусу Учасників Акції в період з 00:00:00 години «11» лютого 2021 року до 23:59:59 «11» лютого 2021 року;

 13 лютого 2021 року буде визначено Переможців та три призові місця серед Зацікавлених осіб, що набули статусу Учасників Акції в період з 00:00:00 години «12» лютого 2021 року до 23:59:59 «12» лютого 2021 року;

14 лютого 2021 року буде визначено Переможців та три призові місця серед Зацікавлених осіб, що набули статусу Учасників Акції в період з 00:00:00 години «13» лютого 2021 року до 23:59:59 «13» лютого 2021 року;

15 лютого 2021 року буде визначено Переможців та три призові місця серед Зацікавлених осіб, що набули статусу Учасників Акції в період з 00:00:00 години «14» лютого 2021 року до 23:59:59 «14» лютого 2021 року;

16 лютого 2021 року буде визначено Переможців та три призові місця серед Зацікавлених осіб, що набули статусу Учасників Акції в період з 00:00:00 години «15» лютого 2021 року до 23:59:59 «15» лютого 2021 року;

17 лютого 2021 року буде визначено Переможців та три призові місця серед Зацікавлених осіб, що набули статусу Учасників Акції в період з 00:00:00 години «16» лютого 2021 року до 23:59:59 «16» лютого 2021 року;

18 лютого 2021 року буде визначено Переможців та три призові місця серед Зацікавлених осіб, що набули статусу Учасників Акції в період з 00:00:00 години «17» лютого 2021 року до 23:59:59 «17» лютого 2021 року;

19 лютого 2021 року буде визначено Переможців та три призові місця серед Зацікавлених осіб, що набули статусу Учасників Акції в період з 00:00:00 години «18» лютого 2021 року до 23:59:59 «18» лютого 2021 року;

20 лютого 2021 року буде визначено Переможців та три призові місця серед Зацікавлених осіб, що набули статусу Учасників Акції в період з 00:00:00 години «19» лютого 2021 року до 23:59:59 «19» лютого 2021 року;

21 лютого 2021 року буде визначено Переможців та три призові місця серед Зацікавлених осіб, що набули статусу Учасників Акції в період з 00:00:00 години «20» лютого 2021 року до 23:59:59 «20» лютого 2021 року;

22 лютого 2021 року буде визначено Переможців та три призові місця серед Зацікавлених осіб, що набули статусу Учасників Акції в період з 00:00:00 години «21» лютого 2021 року до 23:59:59 «21» лютого 2021 року.

5.2. У разі, якщо під час визначення Переможців два або більше Учасників наберуть однакову кількість балів та будуть претендувати на зайняття третього призового місця, то, в такому випадку, усі такі Учасники набувають статусу Переможців Турніру та беруть участь у розподілі Призів.

5.3. Між Учасниками Турніру, що набудуть статусу Переможців Турніру та займуть призові місця, щоденно буде розподілено 1 000,00 грн.  пропорційно кількості набраних балів, що будуть відображені в турнірній таблиці.

5.4. Результати Турніру та визначення Переможців (турнірна таблиця) буде опубліковано на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет та на офіційних сторінках у соціальних мережах.

5.5.  Призи Турніру у вигляді відповідної суми коштів будуть відображені на балансі в особистому кабінеті Переможців  на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет автоматично протягом доби з моменту визначення Переможців.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1.Відповідальність Організатора та Замовника Турніру не виходить за межі вартості Призів, зазначених у цих Умовах.

6.2. Організатор та Замовник Турніру не вступають в жодні суперечки щодо визнання будь-яких осіб Учасниками Турніру і визнання за ними прав на одержання Призів та не несуть відповідальності за такі невизнання.

6.3.Організатор Турніру не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Турніру, інших непідвладних контролю з боку Організатора Турніру обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.

6.4. Не допускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, правочини, у яких Приз буде предметом відповідного правочину або засобом платежу.

6.5. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення із вказаних питань приймає Організатор Турніру відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Турніру є остаточними і не підлягають перегляду чи оскарженню.

7.  ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Учасник, беручи участь в Турніру, підтверджує, що він є дієздатним та повнолітнім.

У разі, якщо під час проведення Турніру буде достеменно встановлено, що особа, яка взяла участь в Турніру, не може бути Учасником (не відповідає п. 3.1 цих Умов), то така особа втрачає право на отримання будь-яких Призів Турніру.

7.2. Організатор залишає за собою право змінювати ці Умови на власний розсуд, при цьому опубліковуючи такі зміни в порядку, аналогічному порядку опублікування цих Умов.

7.3. У разі, якщо Учасник, який отримав право на Приз, не має змоги отримати такий Приз, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, він не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.

7.4. Організатор та Замовник Турніру не беруть на себе відповідальності з приводу будь-яких суперечностей щодо права власності на Приз.

7.5. Учасники Турніру погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

7.6. Беручи участь в Турніру, Учасник Турніру тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Умовами Турніру та свою повну і безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Турніру цих Умов або відмова Учасника від належного їх виконання вважаються відмовою Учасника від участі в Турніру та від отримання Призу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Турніру будь-якої компенсації.

7.7. Для організації та проведення Турніру, а також для здійснення контролю за перебігом Турніру Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.

7.8. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме щодо можливості укладення вказаного договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Турніру всі Учасники Турніру погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

7.9.Цей Турнір не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Умови не є публічною обіцянкою винагороди.

8.  ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ ТУРНІРУ

8.1. Ці Умови Турніру розміщуються на офіційному сайті Замовника Турніру за посиланням: http://msl.ua та набувають чинності з моменту їх опублікування.


Ми у Viber!